Nezaměstnanost

Text dotazu

Potřebovala bych literaturu, kde najdu veškeré informace o nezaměstnanosti, i údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých zemí.

Odpověď

Dobrý den,

zdrojem těchto informací jsou statistické ročenky v papírové i elektronické podobě. Statistické ročenky z fondu  Národní knihovny naleznete v bázi NKC a SKC, na internetové adrese http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze. U jednotlivých záznamů naleznete rok vydání i lokaci.

Internetové odkazy Česko:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky,
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz

Internetové odkazy Eurozóna :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01062012-AP/EN/3-01062012-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euroindicators/labour_market/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Světové ukazatele nezaměstnanosti naleznete na :
http://www.finance.cz/makrodata-eu/eu-svet/svetove-makroukazatele/nezamestnanost/
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a2
 databáze Eurostatu v češtině http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h
http://www.istma.org/istma-world/ISTMA_Statistics

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu