Netradiční materiály ve stavebnictví

Text dotazu

Publikace a jiné zdroje informací na téma použití netradičních materiálů ve stavebnictvi , jako například hlína, konopné desky, sláma , atd.

Odpověď

Pro orientaci ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) slouží katalog, který je dostupný na: http://aleph.svkpl.cz.

Na ukázku Vám zasílám několik záznamů knih z elektronického katalogu.

CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 268 s. ISBN 978-80-247-2532.
Sig. SVK PK: 31B34468 MDT 691 - dostupné ve volném výběru SVK PK

ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. 1. vyd. Brno : ERA, 2002. 174 s. ISBN 80-86517-18-7.
Sig. SVK PK: 31A94912 MDT 693 - dostupné ve volném výběru SVK PK

PFEIFEROVÁ, Magda, SRDEČNÝ, Karel a ŠIMEK, František. Slaměný dům. České Budějovice : Rosa, 2001. 77 s.
Sig. SVK PK: 391A46654 MDT 624.01 - dostupné ve volném výběru SVK PK

Podmínkou půjčení knihy domů je platný roční čtenářský průkaz. Při výpůjčce do studovny stačí jednorázový denní průkaz za 10,- Kč (viz ceník SVK PK: http://www.svkpl.cz/files/cenik-sluzeb-platny-od-1-1--2011-.pdf).

Zdroje analytických informací (tzn. stati a články) z českého periodického tisku jsou shromažďovány např. v bibliografické databázi České národní bibliografie : české články (báze ANL) na:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl.


Ukázka záznamů článků:

SUSKE, Petr. Hliněný dům nové generace. Architekt. 1991, roč. 37, č. 10, s. 1 a 6. ISSN 0862-7010.
Sig. SVK PK: 37a44

RŮŽIČKA, Jan. Enviromentální efektivní materiály pro stavební konstrukce. Tepelná ochrana budov. 2006, roč. 9, č. 3, s. 24-29. ISSN 1213-0907.
Sig. SVK PK: 36A2270

Dále Vám mohu nabídnout rešeršní služby, viz. http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/. Jedná se o placené služby poskytované speciální studovnou (opět součástí ceníku SVK PK).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

21.11.2011 16:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu