Neprofilová literatura knihovny

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o přesné ujasnění termínu "neprofilová literatura" knihovny. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV, dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/), je základním informačním zdrojem pro odborné výrazy z oblasti knihovnictví a informační vědy. Bohužel výraz "neprofilová literatura" zde není uveden, tedy Vám nemůžeme nabídnout přesnou definici. Avšak význam lze odvodit z jiného termínu, který se již v TDKIV nachází, a to "profil knihovního fondu".

V TDKIV se můžete dočíst:
"Profil knihovního fondu - skladba, resp. zaměření knihovního fondu dané na základě různých hledisek. Rozlišuje se tematické profilování (dokumenty pojednávající o určitém tématu či předmětu), profilování podle typu informací a druhu dokumentů, podle jejich provenience, podle institucionálního znaku (dokumenty pocházející od určité korporace odpovídající za jejich obsah) nebo podle autorského znaku (dokumenty pocházející od určitého autora)."

Tedy knihovny na základě profilu knihovního fondu doplňují, budují a aktualizují svůj fond. Dokumenty, které neodpovídají stanovenému profilu, lze označit jako "neprofilová literatura" knihovny. Jiné zaměření budou mít např. městské knihovny, vysokoškolské fakultní či specializované knihovny - např. muzejní, galerijní knihovny či knihovny výzkumných ústavů - příkladem knihovny Akademie věd ČR.

Představu o neprofilové literatuře v knihovně a práci s ní, si můžete udělat z několika příkladů, které naleznete v níže uvedených odkazech:
* http://www.nm.cz/old/knm/knm7/Mezivympublik.htm - zde naleznete informace:
Typ publikací na výměnu:
1)vlastní publikace
produkce vlastní instituce  - nejčastěji  periodika, dále řady monografií, monografie,
katalogy výstav,   katalogy sbírek, .
2)duplikáty
duplikátní či neprofilová literatura - většinou dary či publikace vyřazené z fondu 3)kupované publikace

*
http://www.vkol.cz/cs/pruvodce-knihovnou/z-historie-knihovny/clanek/z-histor
ie-knihovny---pojednani/ - článek o Vědecké knihovně v Olomouci "Společenské změny roku 1989 se samozřejmě výrazně promítly do poslání a stěžejních úkolů knihovny. Konec nadvlády komunistické ideologie a přechod ke shromažďování hodnotných, objektivních a pravdivých informací, všeobecný přístup k informačním zdrojům, to byly nové charakteristiky činnosti knihovny.
Započalo se s aktualizací knihovního fondu, jeho očištěním od nadbytečné politické a neprofilové literatury."

* Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
(http://aleph.nkp.cz/F) - pojem "rezervní fond": Služební fond duplicitní nebo neprofilové literatury sloužící zejm. k výměně s jinými knihovnami.

Pokud byste potřebovala detailnější vysvětlení celé problematiky, doporučujeme Vám obrátit se na kolegy z knihovny Knihovnického institutu (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.
htm , kontaktní e-mail: kkl@nkp.cz).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.08.2012 12:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu