neologismy, národní obrození

Text dotazu

neologismy v době Národního obrození. Přednostně mě zajímají slova, která uveřejnil Jungmann ve svém Slovníku českoněmeckém. Na internetu jsem našla, že se to týká například českých názvů měsíců, slova kyslík, dusík, draslík, mluvnice, nerost, rostlina, ozvěna a dalších. Ráda bych si to ale ověřila. Mockrát děkuji za jakékoli informace, případně doporučenou literaturu, kde budu moci nalézt více.

Odpověď

Dobrý den,

v době Národního obrození vzniklo mnoho nových slov, některé výrazy např. ze staré češtiny nebo nářečí začaly být znovu používány, nebo se přejímala slova z cizích jazyků. Tímto tématem a konkrétně Josefem Jungmannem, který měl nemalé zásluhy na tvorbě novodobé češtiny, se zabývá docela velké množství dokumentů.
Publikace Toulky českou minulostí od Petra Hory-Hořejše například o Josefu Jungmannovi a jeho neologismech uvádí toto:
"Nikoho z nás už to nenapadne: denně použijeme nějaké slovo, kterým češtinu obohatil Josef Jungmann. Jsou jich nikoli stovky, ale tisíce. Říkáme ohromný - úsvit - ohon - chmura - záře se line. Také zeměpis, hvězdárna, látka, ryk, touha, útrpnost. Před Jungmannem tyto pojmy neexistovaly. Vytvořil je, ačkoli jim lidé zpočátku příliš nerozuměli. Říkáme plod, bol, děva, chlum, luh, dolina, neblahý, šíje..To jsou Jungmannovy novotvary přejaté z ruštiny.
Jistě, uvykli jsme jim. Přesto cítíme, že tento konstruktér české slovní zásoby si počínal nekonečně citlivěji a kvalifikovaněji, než neblaze proslulí puristé, schopní regály přejmenovat na "přetahy skřínné" a z flašky učinit "nápojičnou vydmutinu", jen aby užívaný výraz nezněl německy. Josef Jungmann v určitém smyslu korunoval buditelské dílo prvních dvou obrozeneckých generací tím, že dobudoval - použili jsme toho pojmu s vědomím určité nadsázky - novodobý český jazyk. Třicet roků pilně sbíral slůvko po slůvku, větu po větě, příklad po příkladu, aby z nich nakonec sestavil monumentální pětisvazkový Slovník česko-německý. Měl 4689 stran. Jungmann shrnul a rozvinul slovní zásobu českého jazyka - šlo asi o 120 000 výrazů, obohatil mateřštinu o bezpočet přejatých či nově vytvořených pojmů, které dosud chyběly zvláště pro zachycení jemnůstek básnického a literárního vyjadřování...."

Pro získání dalších a podrobnějších informací bych Vám ještě doporučila následující dokumenty. Některé z nich naleznete v online katalogu Národní knihovny (http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=NKC), některé ještě nejsou elektronicky zpracované a jejich záznamy jsou dostupné pouze v naskenovaných katalozích Katif (http://katif.nkp.cz) . U každého dokumentu je proto poznámka, ve kterém zdroji se nachází.

Kvapilová Brabcová, Radoslava. Z historie a současnosti českého jazyka. Literární akademie, 2006. Str. 30. ISBN 80-86877-21-3. - online katalog

Slovanské spisovné jazyky v době obrození : Sborník věnovaný 200. výročí narození Josefa Jungmanna / Uspoř. [kol.] ; Doslov: Vladimír Barnet a Alois Jedlička. -- 1. vyd.. -- Praha : Univerzita Karlova, 1975. -- 237, [1] s. : [4] fot. příl. ; 8° - online katalog

Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku / Uspoř. Alois Jedlička. -- 1. vyd.. -- Praha : Univ. Karlova, 1975. -- 249 s. - online katalog

Josef Jungmann dnešku (1773-1973). Praha: SPN, 1973. - Katif, Generální katalog II., skříň Jen-Kanto, zásuvka Juch-Jungm, číslo záznamu 1051.

Jedlička, Alois. Josef Jungmann a obrozenecká terminologie literárně vědná a linguistická. Praha: Česká akademie věd a umění, 1949. - Katif, Genrální katalog I, skříň Janak-Iž, zásuvka Je-Jeld, číslo záznamu 495.

Josef Jungmann: personální bibliografie. Zpracoval Václav Viktora. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1973. - přístupná k prezenčnímu studiu ve studovně Referenčního centra, signatura RC 929(01) Jungmann.

Obsáhle a přehledně zpracované je toto téma i ve dvou encyklopediích:

Dějiny české literatury, II. Literatura Národního obrození. Praha: Československá akademie věd, 1960 - opět ve studovně Referenčního centra, signatura 885.0:93/99 Děj 2.

Jakubec, Jan. Dějiny literatury české. II. Od osvícenství po družinu Máje. Praha: Nákladem Jana Laichtera, 1934. - studovna RC, signatura 885.0:93/99 Jak 2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2007 18:27

Martin Pešák píše:
Sobota 27.05.2023 21:45
Dobrý den,
velmi by mě zajímalo, jaká různá slova obrozenců se neujala? Na internetu jich moc není, ale i tak zanechají široký úsměv na tváři (např. podnosnice libočudná). Mohl bych Vás tedy prosím poprosit o vypsání a popřípadě i vysvětlení nějakých dalších slovíček, nebo nějaké doporučení na knihu či internetový odkaz, který by k nim vedl?
Velmi Vám předem děkuji za Vaši odpověď.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 01.06.2023 10:48
Dobrý den,

nově tvořená slova, která se nakonec ve spisovné češtině neujala, shromáždil ve své publikaci Patrik Ouředník:

OUŘEDNÍK, Patrik. Slova v zapomenutí daná: slovář pro obecný i neobecný lid. Vydání první. Praha: Volvox Globator, 2021. 193 stran. ISBN 978-80-7511-629-1.
Anotace: Kniha přináší 1800 hesel, která vysvětlují "slova v zapomenutí daná", tedy slova, která měla nahradit slova cizí tak, aby čeština měla pro každou věc vlastní výraz. Čtenář zde nalezne bok po boku výrazy tvořící jazykovou výbavu celých generací i slova mrtvě narozená, resp. spatřivší světlo světa v jediném traktátu, vědecké přednášce či víceméně učeném pojednání, slova propašovaná do slovníků brusiči jazyka českého i momentální a spontánní neologismy toho kterého autora.

Poměrně hodně příkladů je možné najít i v následující knize:

HAUSER, Přemysl. Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1979. 200 s. Spisy pedagog. fak. Univ. J. E. Purkyně v Brně; sv. 18. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/643051/pdf. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:71878890-13ef-11e9-93ab-005056827e51 (po přihlášení pro uživatele NK ČR či dalších institucí - https://ndk.cz/knihinst)

Přehled knihoven, které mají uvedené publikace ve fondu, lze získat například ze Souborného katalogu ČR - https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]09377627&local_base=SKC a https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]8583102&local_base=SKC.

Na internetu je příkladů méně, můžete vyzkoušet například stránky:
https://slideplayer.cz/slide/3425077/
https://zsjesenice.cz/[…]/stav-cestiny-v-18-st.pdf

Pokud by Vás zajímalo téma purismu podrobněji, můžeme doporučit např. kapitolu Milana Jelínka – Purismus v:

PLESKALOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 540. ISBN 978-80-200-1523-5. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:aa680fab-31f7-40e4-a51a-63384b3417a6 (pouze v knihovnách s terminálovým přístupem - https://ndk.cz/knihinst)

Nebo https://www.czechency.org/slovnik/PURISMUS, https://www.czechency.org/[…]/OBROZENSK%C3%81%20%C4%8CE%C5%A0TINA.

Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu