neoliberalismus

Text dotazu

Dobrý den,

Dobrý den, už nějaký čas pátrám po stručné a jasné definici neoliberalismu. Je mi jasné, že "stručné" a "jasné" je povýtce subjektivní, přesto: Existuje nějaká, která by se tomu pro vás blížila? Příp. kde bych měl takovou definici hledat?

Odpověď

Dobrý den,

na vysvětlenou nejprve uvádíme, že v cizích slovech znamená předpona neo=novo-, a výraz liberální znamená svobodomyslný, snášenlivý, shovívavý, smířlivý,tolerantní.

Liberalizace znamená

1)zrušení omezení a zásahů státu do vnitřního nebo zahraničního obchodu,

2)přetváření společnosti v duchu liberalismu, 3) uvolnění omezení

zdroj :Cizí slova v češtině. Praha : BMSS-Start 2000

Liberalismus je světový názor, podle něhož mají státní a jiné instituce omezit kontrolu individuální svobody na minimum (právní stát,, parlamentarismus).

Cílem liberalismu bylo odedávna eliminovat rozhodnutí státu pomocí státní exekutivy prostřednictvím svobodně volné legislativy. Nejvýznamněji se projevovaly v Anglii od 17 století a v severoamer. ústavě z roku 1776.

zdroj : Encyklopedie Universum (Praha : Odeon 2000), s. 421

Jednu z definic neoliberalismu jsme nalezli ve slovníku cizích slov, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/neoliberalizmus-neoliberalismus :

Neoliberalismus je směr navazující na klasický liberalizmus 18. stol., odmítající národohospodářské plánování a uznávající, že úlohou státu je pouze zajišťování podmínek tržního mechanizmu.

Internetová encyklopedie Wikipedie,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus, uvádí:

Podle kritiků je neoliberalismus ekonomická a ideologická jednostrannost politiky. Jeho zastánci ale poukazují na nutnost změn, které etatisticky „přebujelý stát“ a rostoucí ekonomická regulace vyžadují.

Tento spor a toto označení vznikly v sedmdesátých letech 20. století, kdy některé státy začaly snižovat bariéry regulace mezinárodních a vnitřních trhů s cílem docílit volný trh. I přes svou nejednoznačnou definici se pojem neoliberalismus často používá v souvislosti s Washingtonským konsenzem. Neoliberalismus akceptuje určitou státní roli v ekonomice, tj.nezbytnost nezávislých centrálních bank, ochrany práva a bezpečnosti. Zároveň ale vyžaduje omezení role státu ve všech možných oblastech, a tím umožnění snížit daňové zatížení. Neoliberalismus prosazovali například politička Margaret Thatcherová a ekonom Milton Friedman.

Ryze ekonomicky orientovaný neoliberalismus zpravidla ale neznamená liberální postoj v jiných záležitostech politiky a společnosti, proto je také občas nazýván „liberálním konzervatismem“, tedy syntézou konzervativismu a liberalismu. Protože se neoliberalismus ne nutně zajímá o osobní svobodu, etiku a morálku, je často využíván i diktátorskými režimy, například chilským Augusto Pinochetovým režimem. Ale i Čína, která se otevírá především ekonomicky, ale jinak se snaží zachovat cestu komunismu, by mohla být takovým příkladem. Neoliberalální orientace je přisuzována i představitelům demokratických vlád, jako, vedle zmíněné Margaret Thatcherové, Ronaldu Reaganovi. V ČR prosazují tuto orientaci především zástupci stran ODS a TOP 09.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2014 08:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu