Německý pošumavský svaz

Text dotazu

Činnost Německého pošumavského svazu (Deutscher
Böhmerwaldbund) České Budějovice v letech 1884-1939.
Činnost Národní jednoty pošumavské České Budějovice v letech 1884-1939.

Odpověď

Dobrý den,

Deutscher Böhmerwaldbund byl založen v Českých Budějovicích v říjnu 1883. Po slavnostním odhalení pomníku císaři Františku Josefovi II. 28. října 1883 sezval vedoucí představitel českobudějovických Němců Josef Taschek zástupce Němců z celého Pošumaví a na této schůzce vznikl Deutscher Böhmerwaldbund.

Podle sepsaných stanov měl Böhmerwaldbund za úkol všestrannou podporu národnostních, hospodářských, sociálních a kulturních zájmů německého obyvatelstva v šumavském pohraničí. Oficiálně svou činnost Böhmerwaldbund zahájil v dubnu 1884, kdy bylo podle schválených stanov zvoleno jeho první oficiální vedení. K činnosti Böhmerwaldbundu jsme bohužel mnoho zdrojů nenalezli:

* 50 Jahre Deutscher Böhmerwaldbund : 1884-1934 : Festschrift, herausgegeben anlässlich der Jubiläums-Hauptversammlung in B. Budweis am 9. und 10. Juni 1934. B. Budweis : [Selbstverlag], 1934. Záznam v Elektronickém katalogu NK ČR -

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001057888&local_base=NKC .

* KAKUŠKA, Karel. Národní jednota pošumavská a Böhmerwaldbund. Českobudějovické listy, 1992, roč. 2, č. 50 (24.3.1992), s. 11 ; Českobudějovické listy, 1992, roč. 2, č. 54 (31.3.1992), s. 11.

* periodikum Mitteilungen des deutschen Böhmerwaldbundes. Budweis : Verlag des Deutschen Böhmerwaldes, 1885-1929.

https://aleph.mzk.cz:443/F?func=direct&doc_number=000038983&local_base=SBP01&format=999

* LENK, Carsten. "Unbedingt fortschrittlich und in allen Dingen national" : Der Deutsche Böhmerwaldbund 1884-1938 und die Interessen des Budweiser Bürgertums. In DRÖGE, Kurt. Alltagskulturen in Grenzräumen. Frankfurt am Main : P. Lang, 2002. Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz ) a Jednotné informační brány (http://www.jib.cz)  se tato publikace nenachází na území ČR.

Národní jednota pošumavská vznikla v Praze 21.6.1884 jako reakce na založení německého Böhmerwaldbundu. Účelem Jednoty bylo přispívat k národnímu, kulturnímu a hmotnému zvelebení království Českého, k povznesení a zvelebení rolnictví, řemesel, průmyslu a obchodu zvláště, především v krajích západních, jižních a jihovýchodních Čech. Za svůj cíl si také Jednota určila uhájení ohrožených národních i hmotných zájmů českého jihu a západu.

Díky činnosti Národní jednoty pošumavské vznikla řada mateřských, obecných a měšťanských škol, zakládala také a podporovala školy odborné a pokračovací, pořádala vzdělávací přednášky, do svých knihoven rozesílala knihy a časopisy. Knihovny byly po roce 1918 předány do správy obcí, největší knihovnou s 8000 svazky byla právě knihovna v Českých Budějovicích. Vedle této kulturní práce Jednota aktivně organizovala různé hospodářské, průmyslové, sociální a dobročinné akce.

Odbor Národní jednoty pošumavské v Českých Budějovicích byl zřízen ještě v roce 1884, bezprostředně se do něj přihlásilo 70 členů. Ustavující schůze se konala 31.8.1884, prvním předsedou byl zvolen advokát JUDr. Jan Pícha, jednatelem radaktor Ludvík Bratšovský. Činnost českobudějovického odboru Národní jednoty šumavské je popsána v souhrnných výročních publikacích:

* STRNAD, Rudolf. Padesát let odboru Národní jednoty pošumavské v Č. Budějovicích : 1884-1934. V Č. Budějovicích : Nákladem místního odboru Národní jednoty pošumavské, 1934. 107 s. Signatura NK ČR: 54 D 6354, záznam naleznete v Generálním katalogu I (http://katif.nkp.cz) > skříň Novotny F - Paso > zásuvka P-Paeq > záznam č. 985.

* STRNAD, Rudolf. Čtyřicet let činnosti odboru Národní jednoty pošumavské v Č. Budějovicích : 1884-1924. V Českých Budějovicích : Nákladem odboru Národní Jednoty Pošumavské, 1924. 32 s. Ve fondu NK ČR jsme tuto knihu nenalezli, dostupná by však měla být v Jihočeské vědecké knihovně (http://www.cbvk.cz).

* Výroční zpráva míst. odboru Národní jednoty pošumavské v Čes.

Budějovicích za léta nesvobody 1938-1945 ... V Českých Budějovicích, 1946.

Signatura NK ČR: 54 H 12700/R.1938-1945, záznam naleznete v Generálním katalogu I (http://katif.nkp.cz) > Z - Ž > 014: Zprav-Zpráva S > záznam č. 253.

V katalogu Jihočeské vědecké knihovny (JVK, http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje ) jsme také nalezli záznamy výročních zpráv českobudějovického odboru Národní jednoty Pošumavské, v rozšířeném vyhledávání stačí do jednotlivých polí postupně zadat slova národ* jednot* pošumav*.

Národní jednotě pošumavské obecně se věnují např. tyto publikace:

* VONDRÁČEK, Karel. 50 let Národní Jednoty Pošumavské 1884-1934. Praha :¨Nákladem Národní Jednoty Pošumavské, 1934. 549 s. Záznam v Elektronickém katalogu NK ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000741466&local_base=NKC .

* Výroční zpráva o činnosti Národní jednoty pošumavské za rok ... . Signatura NK ČR: 54 E 7868 - dostupné jsou zprávy za rok 1885/86, 1919/20, 1928/29-1933/34, záznam naleznete v Generálním katalogu I (http://katif.nkp.cz) > Z - Ž > 014: Zprav-Zpráva S > záznam č. 254.

* ZIMOLA, Jiří. Boj Čechů v Čechách : (z dějin Národní jednoty pošumavské). [S.l. : s.n., 1999?]. 70 s. Knihu jsme nalezli pouze v katalogu JVK.

* ŘEHÁČEK, Karel. Národní jednota pošumavská (1884-1951). In České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. V Olomouci : Filozofická fakulta Univerzity Palackého ; V Opavě : Slezský ústav Slezského zemského muzea ; V Šenově u Ostravy : Tilia, 2003. s. 221-244. Záznam v El. katalogu NK ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001248364&local_base=NKC .

* POKORNÝ, Jiří. Tschechischer Böhmerwaldbund - Národní jednota pošumavská. In Spojující a rozdělující na hranici = Verbindendes und Trennendes an der Grenze. České Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1992. s. 121-124. (Opera Historica ; 2). ISBN 80-7040-040-4.

Zajímavé informace by také mohly být obsaženy ve spolkových časopisech. Od července 1888 do května 1889 Jednota vydávat Věstník Národní jednoty pošumavské (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001635652&local_base=NKC ), v letech 1890-1894 o činnosti Jednoty informoval časopis Česká stráž (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001409471&local_base=NKC ). Po několika dalších pokusech o vydávání vlastního časopisu byl v roce 1903 založen časopis Pošumaví (https://aleph.mzk.cz:443/F?func=direct&doc_number=000027125&local_base=SBP01&format=999), který vycházel až do roku 1939. Národní jednota pošumavská také vydávala v souvislosti se svými aktivitami řadu publikací, pro jejich vyhledání můžete využít Elektronický katalog NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), do vyhledávání lze zadat např. dotaz národ? jednot? pošumav?.

Dalším zdrojem informací mohou být archivní dokumenty uložené ve fondu Státního oblastního archivu v Třeboni (fondy Německý pošumavský svaz České Budějovice a Národní jednota pošumavská Praha) a Státního okresního archivu České Budějovice (fond Národní jednota pošumavská České Budějovice).

použité zdroje:

* ŘEHÁČEK, Karel. Národní jednota pošumavská (1884-1951). In České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. V Olomouci : Filozofická fakulta Univerzity Palackého ; V Opavě : Slezský ústav Slezského zemského muzea ; V Šenově u Ostravy : Tilia, 2003. s. 221-244.

* Ottův slovník naučný (http://www.cotoje.cz )

* bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2011 08:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu