Německo - název země v době 2. světové války

Text dotazu

Dobrý den,
jak zněl správný oficiální název Německa v době 2. světové války?
Děkuji.

Odpověď

 Dobrý den,

v průběhu války bylo tehdejší německou samosprávou používáno názvů několik. Od sjednocení v roce 1871 až do listopadových revolucí v roce 1918 platil název Deutsches Reich. Použití termínu přerušilo období Výmarské republiky (1919-1933), v lednu 1933 po jmenování A. Hitlera kancléřem se termín opět stal názvem státního útvaru. Od roku 1938 se v periodicky vydávaných zákonících objevuje tou dobou již propagandisticky užívaný termín Großdeutsches Reich. Oba termíny byly v letech 1938-1943 používány současně, úředně platným však zůstával starší Deutsches Reich. Duplicita pojmů byla ukončena výnosem RK 7669 E z 26. 6. 1943, který stanovil pojem Großdeutsches Reich jako úřední název státního celku. Tato změna se však v praxi projevila jen minimálně, nicméně daný dokument oficiálně měnil název z Deutsches Reich na nový.

Pro ilustraci ve zdrojích uvádím odkaz na zákon o připojení Rakouska 11.-12. 3. 1938, kde se hovoří o připojení Rakouska k Německé Říši, dále pak Reichsarbeitsblatt z roku 1943, kde je výslovně zmíněna změna názvu k uvedenému datu s odkazem na příslušný výnos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje

https://upload.wikimedia.or[…]43_Teil_I_Nr._23_S._413.png

http://www.zaoerv.de/08_1938/8_1938_1_b_360_373_1.pdf

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

29.04.2016 13:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu