Německé nálady na začátku 1.světové války

Text dotazu

Dobrý den.
Zajímalo by mě, jak Němci reagovali na vyhlášení války Rusku a později Francii v srpnu 1914? Zkoušel jsem hledat, ale s výsledky nejsem úplně spokojený.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

k tématu první světové války existuje nespočet literatury. Většina prací se zabývá politickými a vojenskými otázkami. Prošli jsme několik obecnějších prací, které poskytly následující informace. Je nutné se zajímat také o veřejné mínění v předvečer první světové války.

 

V době vlády Viléma II. v Německu převládl napříč různými obyvatelskými vrstvami jakýsi velmocenský pocit, národním zájmem Němců se stala představa Německa jako světové velmoci. Tento fenomén souvisí se zvýšenou vlnou nacionalismu v celé Evropě - pocit sebevědomí a sounáležitosti, který byl charakteristickým i pro jiné národy před a v počátečním fázích první světové války.

Císař Vilém II. si zakládal na militarismu - tedy směru, kdy dochází k přeceňování vojenského způsobu myšlení také v civilních oblastech společenského života - např. ve společenském vystupování a oblékání (uniformy). V rámci hodnotového řebříčku měl voják a vojenská služba téměř nejvyšší postavení.

"Vypuknutí dlouho očekávané války mezi oběma spojeneckými bloky - ústředními mocnostmi Německem a Rakousko-Uherskem na straně jedné a dohodovými mocnostmi Francií, Ruskem a Velkou Británií na straně druhé, pociťovalo obyvatelstvo všech zúčastněných zemí jako uvolnění z dlouhého, nesnesitelného tlaku, a proto je  přijalo s nadšením, jaké dnes dokážeme jen stěží pochopit. Německé vládě se podařilo přesvědčit obyvatelstvo země, že válka byla německému národu vnucena jeho protivníky. V povznesené náladě nyní proudili váleční dobrovolníci na stanovená místa ke svým plukům, aby pomohli při obraně vlasti. Strany zastoupené v říšském sněmu odsouhlasily válečné úvěry, a to včetně sociálních demokratů,. Zdálo se, že vnitřní jednota, kterou mnozí tak často postrádali, se stala skutečností. Byla však jen dočasná, vyvolaná okamžitou euforií, a tedy povrchní. Válka trvala nečekaně dlouho a většina obyvatelstva byla zatěžována stále většími břemeny, takže se záhy začala opět projevovat rozdílná stanoviska a zostřující se sociální rozpory." /Müller, s. 214/

 

Zdroje:

MÜLLER, Helmut M., KRIEGER, Karl-Friedrich a VOLLRATH, Hanna. Dějiny Německa. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004, C1995. 609 s. ISBN 80-7106-712-1.

WINTER, J. M. První světová válka. Překlad Jaroslav Hrbek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1995. 256 s. ISBN 80-204-0520-8. Philip WARNER, První světová válka, Ostrava 1997; LIDDELL HART, Basil Henry. Historie první světové války. Vyd. 1. Brno: Jota, 2001. 503 s., [46] s. obr. příl. Jota military. ISBN 80-7217-164-X.

WESTWELL, Ian. První světová válka den po dni. V Praze: Naše vojsko, 2013. 192 s. ISBN 978-80-206-1351-6. Martin GILBERT, První světová válka. Úplná historie, Praha 2005; NÁLEVKA, Vladimír. Koncert velmocí: mezinárodní vztahy v letech 1871-1914. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 254 s. Dějiny do kapsy; sv. 15. ISBN 80-7254-763-1.

HAFFNER, Sebastian. Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933. Překlad Jana Zoubková. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2002. 229 s. Portréty; sv. 15. ISBN 80-7260-067-2.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.08.2017 20:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu