německá periodika

Text dotazu

Dobrý den,
pro svou bakalářskou práci potřebuji zjistit údaj o přesném počtu německých periodik vycházejících na našem území, a to v roce 1938. Nevíte, kde bych je mohl dohledat?
Mnohokrát děkuji,

Odpověď

Dobrý den,

Jak pravděpodobně víte ze své bakalářské práce, česká media zažila od r. 1938 velké proměny - září 1938 mělo významné následky nejenom pro společnost, ale i pro její media. Proměna legislativního rámce pro působení medií plně odráží napětí doby. Vznikla cenzura a cenzurní orgány nejenom pro tisk, ale také pro další media - rozhlas, divadlo, telegramy, filmy, zvuková zařízení, atd.

Přesný počet vycházejících německých novin se nám bohužel nepodařilo zjistit, velmi často se v publikacích setkáváme pouze s údajem, že "V období od října 1938 do ledna 1939 zaniklo 1 900 titulů periodického tisku. Důvodů byla celá řada. Přestaly vycházet české tituly vydávané na odstoupeném území a rovněž některé německé listy, především komunistické a sociálně demokratické, stejně jako tituly orientované demokraticky. Kromě toho přestala vycházet řada významných listů s dlouhou tradicí, jako bylo např. Národní osvobození či Prager Presse."

Vřele Vám však doporučujeme knihu:

* KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945 (CERBI N2). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. 2 sv. (446, 276 s.). ISBN 80-86249-27-1.

V této dvoudílné publikaci jsou v prvním díle uvedeny spolu se stručným popisem periodické tituly, které v daném období u nás vycházely; druhý díl poté obsahuje přehledy a rejstříky. Právě zde jsou uvedeny tituly (tematicky rozdělené - např. politické bez příslušnosti, podle politických stran, kulturní, zemědělské, apod. a u každého titulu je uvedeno, ve kterých letech vycházel. Tedy mohl byste projít tento seznam a podle něho určit, které německé noviny u nás vycházely v požadovaném roce.

Dále zde naleznete také obecné povídání a stavu tisku u nás v jednotlivých obdobích. Tedy nějaké číselné údaje či příklady novin byste zde mohl také nalézt.

Pro dohledání periodik obecně slouží Souborný katalog ČR/ seriály (báze SKCP na adrese http://aleph.nkp.cz/F) a katalog Moravské zemské knihovny Periodika vydávaná v českých zemích - http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje#per.

Zajímavé informace můžete dále najít např. v publikacích:

* BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace.ISBN 978-80-247-3028-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112192162_1.pdf

* BERÁNKOVÁ, Milena a MALEC, Karel. Dějiny české žurnalistiky do roku 1945: Stručný přehled. 1. [dotisk] 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 62 s.

* KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102106084_1.pdf

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2013 13:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu