Němci v Čechách během 2. světové války

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se tímto informovat,zda je možné někde získat údaje o počtu
(popř. jmenný seznam) Němců, žijících v Praze před koncem II. svět. války a
dále statistiku Němců, kteří v Praze zůstali po ukončení odsunu. Popř.
seznamy Němců, kteří byli (v rámci Prahy) zařazeni do odsunu či jakékoliv
statistické údaje, které se k odsunu vztahovaly.

Odpověď

Dobrý den,

velmi podrobně se odsunu pražských Němců věnuje článek Miroslava Puka, který jsme uváděli již v odpovědi na Váš předchozí dotaz (dotaz z 8.4.2011, odpověď byla odeslána 12.4.2011, http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/odsun-nemcu-praha/ ).

Částečně jsou zde zmíněné počty Němců žijících v Praze po konci války, počty Němců shromážděných v poválečných internačních táborech, počty odsunutých Němců ve vybraných obdobích atd. M.Puk cituje i tištěné a archivní prameny, z nichž údaje pro svůj článek čerpal. Předpokládáme, že obdobné podklady byste mohla nalézt i v textu J.Lukase, který již znáte.

Nenarazili jsme na informaci, že by existoval souhrnný jmenný seznam odsunutých Němců. Domníváme se, že by mohly existovat alespoň dílčí seznamy uložené v archivních dokumentech. Němci byli shromažďováni v internačních táborech, ti, kteří nebyli internováni, museli být policejně přihlášení, byl jim konfiskován majetek, zaváděla se pracovní povinnost pro muže i ženy atd. Předpokládáme, že všechny tyto aktivity musely být podloženy dokumenty, jež příslušnou skupinu obyvatel identifikovaly, případně na základě těchto akcí nové seznamy mohly vzniknout, takovéto seznamy by mohly být dosud uloženy v archivech.

Na stránkách Archivu hlavního města Prahy (AHMP, http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1 , záložka Procházet a hledat) můžete do vyhledavače zadat např. dotaz odsun, na jehož základě naleznete zpracované archiválie AHMP, které jsou věnované odsunu. V Archivu bezpečnostních složek je dále např. fondu "Ministerstvo vnitra - Správa internačních, sběrných a pracovních středisek Praha" (http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-j1 ). Více by Vám poradili spíše odborníci - historici či archiváři, můžete zkusit kontaktovat i doc. Staňka, autora mnoha publikací o odsunu (http://www.szmo.cz/clanek/2160/veda-a-vyzkum/profily-odbornych-pracovniku/doc-phdr-tomas-stanek-csc.html).

Prošli jsme ještě několik dalších publikací o odsunu Němců o vývoji obyvatelstva v českých zemích, ale takto podrobné informace, které by se vztahovaly pouze k Praze, jsme v jiných tištěných pramenech nenalezli. V knize "Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno : Matice moravská, 2010. s. 25. ISBN 978-80-86488-70-7" jsme nalezli odkaz bibliografii prací věnovaných odsunu Němců, možná byste mohla najít další prameny zde:

* ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Vysídlení Němců z Československa : výběrová bibliografie literatury z let 1945-2001. Soudobé dějiny, 2002, roč. 9, č. 1, s. 168-194.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.10.2011 07:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu