Nekvalitní český překlad datadisku hry Titan Quest - Anniversary Edition - Ragnarök

Text dotazu

Zdravím Vás,

jsem (mimo jiných věcí), milovník počítačových her a správného jazykového projevu a překladu u zahraničních počítačových titulů.

Zatímco základní hra Titan Quest, i jeho první datadisk Immortal Throne, byly řádně přeloženy (a vyskloňovány) do češtiny, včetně řeckých, egyptských a orientálních jmen, názvů a zeměpisných označení, datadisk druhý, který byl vydán spolu s remasterem hry, pod názvem "Titan Quest - Anniversary edition - Ragnarök, byl naprosto odfláknut. Hodlám napsat vývojářům hry všechny chyby české lokalizace, aby je s vydáním nejnovějšího patche této hry, pokud možno, opravili.

Posuďte sami: "Danube Landing" bylo přeloženo jako "Danubský přístav" namísto správného "Dunajský přístav", "Rhine Valley" bylo přeloženo jako "Rhinské údolí" namísto "Rýnské údolí" nebo mně by se ještě víc pozdávalo "Údolí Rýna", "Hercynian forest" bylo přeloženo jako "Herciniánský les" namísto "Hercynský les", "Swabian Jura" bylo přeloženo jako "Swábská Jura" namísto "Švábská Jura" nebo "Švábská Alba".
Skupina předmětů, která byla doposud nazývána "Mystická formule" najednou má některé nové zástupce nazývány jako "Starobylá formule" (inkonzistence).

Můj první dotaz se týká skloňování a používání jména germánské bohyně Nerthus. Skloňovat toto slovo asi moc nejde... Nechal bych ho ve všech 7 pádech a obou číslech jako "Nerthus" a případně odlišoval číslovkami, bylo-li by třeba. Problém nastává, když je potřeba z tohoto jména "Nerthus" udělat přídavné jméno a to většinou ve spojitosti "Power of Nerthus". Jak utvořit přídavné jméno? Nerthiina moc? Nerthusina moc? Přijde mi hloupé to buď nepřeložit vůbec "moc Nerthus" a nebo dlouhým opisem "Moc bohyně Nerthus".

Můj druhý dotaz se týká, zda mi můžete dát tip na monografii, nebo digitální zdroj (PDF, web ...), který by komplexně řešil keltskou, severskou a germánskou mytologii, včetně slovníku jmen a pojmů ze starých germánských, keltských a severských mýtů? Kdyby tam byl jazyk originálu, čeština a případně prostřednický jazyk angličtina, bylo by to skvělé. Česká Wikipedie je na mytologii skoupá, bohužel...

Odpověď

Dobrý den,

antická/mytologická ženská jména zakončená na -es, -is, -as, -us mají specifické skloňování. Lze je skloňovat podle vzoru „žena“, ale v nepřímých pádech u nich potom dochází ke změnám kmene a koncové -s, po němž následují v nepřímých pádech příslušné pádové koncovky, se mění na d (Pallas – 2. p.  Pallady – 5. p. Pallado; Artemis – 2. p. Artemidy – 5. p. Artemido), na t (Charis – 2. p.  Charity – 5. p. Charito), na r (Ceres – 2. p.  Cerery – 5. p. Cerero; Venus – 2. p. Venery – 5. p. Venero). Nerthus – přídavné jméno např. Nerthedina moc, Nerthedin prsten apod.  U jmen známějších se pak vlivem tohoto skloňování dostává variantní koncovka vzoru „žena“ i do 1. p. (Artemida). Vedle skloňování podle vzoru „žena“ se změnou kmene mohou tato jména zůstat i nesklonná (2., 5. p. Charis, Artemis, Pallas, Ceres, Venus). Jméno Nerthus by tedy mohlo zůstat nesklonné, odlišování číslovkami se ale nepoužívá.

K jazykovým otázkám můžete využít online Internetovou jazykovou příručku: http://prirucka.ujc.cas.cz

Pro odborné zodpovězení jazykových dotazů doporučujeme kontaktovat Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český. Telefonická linka jazykové poradny je 257 531 793. Provozní doba: v pracovní dny v době 10–12 a 13–15 hodin.

Písemné dotazy jsou již zpoplatněny, více informací naleznete na jejich stránkách:  http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html

 

Co se týká literatury komplexně se zabývající keltskou, severskou a germánskou, určitě se mrkněte na Encyklopedii mytologie germánských a severských národů od Jitky Vlčkové. Kniha je psána formou abecedně seřazených hesel s podrobným popisem a případným odkazem na další navazující hesla.

VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-177-9.

 

Doplňující literatura:

COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. Čestlice: Rebo, 2000. ISBN 80-7234-139-1.

SPÁČILOVÁ, Libuše, BOSÁKOVÁ, Eva a WOLFOVÁ, Maria. Germánská mytologie. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-138-9.

Snorri Sturluson a KADEČKOVÁ, Helena. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-458-8.

Sága o Hervaře = Hervarar saga. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 181 s. ISBN 978-80-87054-14-7.

KADEČKOVÁ, Helena. Soumrak bohů: severské mýty a báje. Vyd. 2. Praha: Aurora, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7299-098-6.

SØRENSEN, Villy. Ragnarok: soumrak bohů: kapitoly ze severské mytologie. Překlad Jan Hendrych. V Praze: Dauphin, 1998. 140 s. Ethnos; sv. 14. ISBN 80-86019-66-7.

GAIMAN, Neil. Severská mytologie. Překlad Viola Somogyi. Vydání první. Praha: Argo, 2017. 254 stran. ISBN 978-80-257-2311-1.

 

 

Internetové encyklopedie:

https://norse-mythology.org/

https://pantheon.org/mythology/norse/

https://valhalla.curiavitkov.cz/postavy.html

 

Doporučené knihy v anglickém jazyce:

Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefsby John Lindow (abecedně řazená encyklopedie)

Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia by E.O.G. Turville-Petre

Gods and Myths of Northern Europe by H.R. Ellis Davidson

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2019 20:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu