Komunistické právo

Text dotazu

Jací autoři označují komunistické právo jako dávání přednosti "dobru" před "právní jistotou"?
a druhý dotaz: Vysvětlete rizika takového přístupu k právu v aplikační praxi.

Odpověď

Dobrý den,

publikací, ve kterých se řeší spravedlnost x právní jistota, či právo a komunismus je hned několik, níže uvádíme seznam některých, ve kterých je možno si informace vyhledat.

  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1.
  • IVIČIČ, Marek. Náprava křivd a bezpráví z pohledu ústavního práva. Brno, 2007. Rigorózní práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.
  • BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 1005 s. ISBN 978-80-210-4844-7.
  • GERLOCH, Aleš, TRYZNA, Jan a WINTR, Jan. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 497 s. ISBN 978-80-7380-388-9.
  • Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí: konference středoevropských ústavních soudů, Brno, Česká republika 27.-28. květen 2003. Praha: Linde, 2003. 181 s. ISBN 80-7201-428-5.

 

Další množství literatury si můžete zkusit vyhledat sám/sama, a to pomocí elektronického katalogu NK, či Souborné katalogu ČR. Stačí, když do vyhledávacího formuláře zadáte klíčová slova (např. „právní jistota“ „spravedlnost“, „komunismus“ apod.).

Dále doporučujeme se podívat do databáze ANL – vyhledá Vám články v českých novinách, časopisech a sbornících.

 

Množství akademických prací, kde se téma objevuje, naleznete také na stránkách theses.cz.

  • JIROUTOVÁ, Kateřina. PROTIPRÁVNOST KOMUNISTICKÉHO REŽIMU Z POHLEDU ÚSTAVNÍHO PRÁVA. Brno, 2011. Diplomová práce.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2016 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu