některé jazykové jevy

Text dotazu

Dobrý den,
 
prosím, můžete nám laskavě zodpovědět následující dotazy, v nichž nemáme jasno ani my ani, jak se zdá, p.učitel?
Informace na internetu se liší, obracíme se tedy na Vás jako na nejvyšší autoritu.
 
1/ je slovo plíce opravdu pomnožné? Totéž ledviny. Vždyť se běžně používá jedna plíce i ledvina? U jater patrně jedno játro nejde, že?
A podle jakého vzoru tedy plíce skloňovat? (Růže-ulice?)
 
2/Příslovečné určení “ani za mák” - míry nebo způsobu ?
 
3/ Slovo laskomina ve spojení dělat si laskominy znamenalo snad dělat si chutě, těšit se na něco dobrého k jídlu, představovat si nějakou lahůdku.
Nyní ovšem (neznámo,kdy se to změnilo) znamená právě jen tu lahůdku! Alespoň už nikde nenacházím jiný význam – je to správné?
A starý význam už tedy neplatí?
Děkujeme předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme, že nás vidíte jako nejvyšší autoritu, ale my jí bohužel nejsme. Dotazy tohoto typu musíte konzultovat s Ústavem pro jazyk český AV ČR; většinu problémů můžete ale vyřešit pomocí Jazykové poradny a Internetové jazykové příručky na stránkách UJC na http://prirucka.ujc.cas.cz/.

 

játra

rod: s.

jednotné číslo

množné číslo

1. pád

játra2

2. pád

jater

3. pád

játrům

4. pád

játra

5. pád

játra

6. pád

játrech

7. pád

játry

 

2 Jména, která mají pouze nebo převážně tvary čísla množného

Označují jak více předmětů či jevů, tak i jen jeden předmět či jev.

2.1 Podstatná jména pomnožná

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle, nebo v některých případech jednotlivinu vůbec neoznačují (mluvidla). Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. Množství se proto vyjadřuje pomocí číslovek druhových (dvojí plavky – dva druhy: jednodílné a dvoudílné) nebo souborových (troje kalhoty – tři kusy tohoto druhu oblečení) nebo je množství dáno kontextem.

Mezi jména pomnožná patří:

a) názvy částí těla: ústa, játra, záda

b) názvy oděvů: plavky, punčocháče, kalhoty, šaty

c) názvy nemocí: spalničky, zarděnky, neštovice

d) názvy nástrojů a zařízení: housle, varhany, kleště, nůžky

e) názvy svátků, událostí: Velikonoce, Vánoce, prázdniny, narozeniny

f) názvy zeměpisné, názvy míst: Čechy, Atény, blata, tropy

e) některá jména látková: kolínka, halušky, splašky

g) názvy písemností: memoáry, noviny, dějiny

h) názvy her: kostky, šachy, karty

i) některá podstatná jména označující smysly vnímatelné věci s rysem složenosti, soubornosti: peníze, finance, reálie

 

 

ledvina

dělení: led-vi-na

rod: ž.

jednotné číslo

množné číslo

1. pád

ledvina

ledviny

 

2. pád

ledviny

ledvin

 

3. pád

ledvině

ledvinám

 

4. pád

ledvinu

ledviny

 

5. pád

ledvino

ledviny

 

6. pád

ledvině

ledvinách

 

7. pád

ledvinou

ledvinami

 

plíce

dělení: plí-ce

rod: ž.

jednotné číslo

množné číslo

1. pád

plíce

plíce

 

2. pád

plíce

plic

 

3. pád

plíci

plicím, plícím

 

4. pád

plíci

plíce

 

5. pád

plíce

plíce

 

6. pád

plíci

plicích, plících

 

7. pád

plicí, plící

plicemi, plícemi

 

frazeologie: zpívat z plných plic; zasmát se od plic

poznámky k heslu: obvykle se užívá v množném čísle;

podle SSČ i SSJČ jde o pomnožné podstatné jméno, jednotné číslo se podle SSČ užívá jen v odborných textech; PČP slovo jako pomnožné neoznačuje

Skloňování ženských jmen vzoru růže – 2. p. mn. č., kolísá ulice

 

Laskomina, -y ž. (zprav. mn. laskominy) 1. (nač) žádostivost, chtivost něčeho (zvl. Pokrmu n. nápoje); chuť, zálusk: mít l-y na víno; dostat l-y na koláče; dělat si l-y na dobrý oběd; přen. Dělat si l-y na uprázdněné místo počítat s jeho získáním 2. řidč. Pochoutka, lahůdka; pulty plné lahůdek a l-in; …

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 189. D. 2. H-L.

Heslem laskomina se zabýval i významný jazykovědec V. Šmilauer, viz níže

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 9-10. Článek Výklady slov Vladimíra Šmilauera.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3530

Maškrtný, paškrtný

Maškrtný nebo paškrtný znamená „mlsný“ nebo i „choulostivý“, maškrtiti, paškrtiti je „mlsati“, maškrta, paškrta je „mlsal“.

Obě dvě podoby jsou vedle sebe: v Čechách převládá paškrtný (doloženo je z Náchodska, od Nového Města nad Metují, od Rychnova, Kostelce nad Orlicí a z jižního nářečí blanického; vyskytuje se u starých lidí na Pacovsku), na jihu je však také m-. Na Moravě vládne podle Bartoše, Kašíka a Hoška podoba maškrta; na Slovensku je maškrta, paškrta i paškrda. — Slovo „maškrtný“ vyložil dobře r. 1898 Fr. X. Prusík v „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung“ (35, 598). Musíme vycházeti ze slovanské složeniny lasko-s'rd" (' znamená měkký jer, " jer tvrdý). První člen této složeniny je adjektivum, které máme v ruštině jako lásyj, mlsný, a které je základem našeho slova laskominy; je to staré slovo slovanské, příbuzné s lat. lascivus. Druhým členem je naše slovo srdce v neodvozené podobě srd- (jako je v „osrdí“, „srdnatý“; „srdce“ je vlastně zdrobnělina). „Laskosrdý“, jak by zněla česká podoba, znamená tedy „(člověk) mlsného srdce“; je na př. v ruštině: laskoserdyj žravý, chlípný. V církev. slovanštině máme vedle sebe lasko-s'rd" a laskr"d", t. j. dvě po sobě jdoucí slabiky se stejně začínaly, -sko-sr-, a došlo k t. zv. haplologii, zkrácení slova o slabiku. Jinou podobu nacházíme v slovinštině, kde je laskrn, vzniklé také haplologií z la-sko-srd-n". Touž podobu musíme předpokládati i v češtině. Protože se však slovo lasý v češtině neucho-valo a struktura onoho předpokládaného slova se uvedenými změnami stala vůbec nezřetelnou, i protože to bylo slovo silně citově zatížené, bylo dosti podmínek pro to, aby se ho zmocnila lidová etymologie a proměnila je jednak v paškrd-, paškrt-, jednak v maškrt-.

 

... (ani) za mák – vůbec ne, pranic, docela nic, ani trochu; nerozumí tomu ani trochu…

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. D. 3 . M-O.

Domníváme se, že se jedná spíš o určení míry a intenzity, ale opravdu nejsme odborníci na tuto problematiku. Vycházíme z: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1995.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 16:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu