Nejvyšší kontrolní úřad

Text dotazu

Máte v knihovně nějakou odbornou literaturu,či publikace týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu?

Odpověď

k orientaci ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - dále jen SVK PK (http://www.svkpl.cz) je možno využít elektronického katalogu (dostupný na: http://aleph.svkpl.cz).

K Vámi zmiňovanému tématu máme ve fondu např.monografii:

Nejvyšší kontrolní úřad : Česká republika. Praha : Nejvyšší kontrolní úřad, 1995. 24 s. Signatura SVK PK: 392A21699

A dále periodikum:

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu. Prahah : Nejvyšší kontrolní úřad, 1993-2005. 13. sv. ISSN 1210-9703. Signatury SVK PK: 36A1642/93, /94, 95,.../2005 - dostupné pouze prezenčně v čítárně SVK PK. V plných textech je dostupný na stránkách NKÚ http://www.nku.cz/cz/publikace/vestnik-nku.htm

Na ukázku Vám ještě zasílám několik záznamů z článků z České národní bibliografie - databáze České články (báze ANL; dostupná na: http://aleph.nkp.cz/cze/anl):

TABERY, Erik. NKÚ v kómatu. Respekt. 2010, roč. 21, č. 4, s. 12-13. (25.1.2010). ISSN 0862-6545.
VESECKÁ, Renáta. Teoretické aspekty hospodaření státního zastupitelství a jeho kontrola. Státní zastupitelství. 2009, roč. 7, č. 10, s. 5-13. ISSN 1314-3758.
DOHNAL, František. Vstoupí Nejvyšší kontrolní úřad do kontroly hospodaření samospráv? Moderní obec. 2008, roč. 14, č. 10, s. 26. ISSN 1211-0507.

Je možné také využít Souborného katalogu ČR (dostupný na: http://www.caslin.cz), Jednotné informační brány (dostupný na: http://www.jib.cz) nebo přímo webovských stránek Nejvyššího kontrolního úřadu (dostupný na: http://www.nku.cz).

Dále Vám SVK PK může nabídnout také rešeršní služby (viz.
http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/),
tzn. že podle Vašeho zadání zpracuje seznam bibliografických záznamů, které budou obsahovat publikované informace o NKÚ. Jedná se však o placenou službu (viz. ceník na: http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/cenik-sluzeb/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

05.10.2010 17:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu