Největší meteorit a kráter

Text dotazu

Jak veliký byl největší meteorit, který kdy spadl na Zem?
Jaký je největší kráter po dopadu meteoritu?

Odpověď

Dobrý den,

odpovědět na Váš dotaz není příliš snadné. Meteority se totiž většinou ještě před svým dopadem rozpadají na malé části či se při dopadu úplně vypaří (záleží např. na tom, jakou rychlostí padají, z čeho se skládají, jak jsou velké) a většina z nich spadne do moří a oceánů, které pokrývají většinu plochy země. Pokud dopadnou tyto meteority do moře, nemáme jak zjistit jejich původní velikost ani velikost kráteru, který vytvořily. Dále je nutné si uvědomit, že krátery, které vznikly po dopadu meteoritů na zem, podléhají erozi a dalším vlivům jako např. posuny zemské kůry, apod. Proto je možné zjistit původní velikost kráterů jen tehdy, pokud vznikly za posledních několik milionů let. Nejlépe zachovalé jsou pak ty krátery, které vznikly na pouštích. Dále můžeme čerpat poznatky o kráterech vzniklých po dopadu meteoritů na ostatních planetách a měsících. Např. na našem Měsíci či Jupiteru, zde totiž krátery nepodléhají erozi, protože zde voda i vzduch chybí. Tyto krátery jsou tedy mnohem lépe zachované a je údajně možné je spatřit i hvězdářským dalekohledem.

Přesto, za největší meteorit, který kdy dopadl na zem a byl nalezen, je považován meteorit zvaný Hoba. Byl nalezen v roce 1920 v Nambii v Africe a váží 60 tun. Přesto vědci na základě analýz některých kráterů dospěli k názoru, že na zem spadly ještě mnohem těžší meteority, které měly přes sto tun. Takové meteority jsou ale podle vědců odsouzeny k  tomu, aby se při nárazu na zemský povrch roztříštily na malé kousky a vypařily. Zasíláme odkaz na tabulky s největšími meteority:

* http://vtm.zive.cz/meteority-nejvetsi-kosmicti-vetrelci 

* http://www.jensenmeteorites.com/largestmeteorites.htm 

Bohužel, jednotlivé informace, které se týkají  největšího kráteru, který kdy vznikl po dopadu meteoritu na zem, se liší. Podařilo se nám najít, že by to údajně měl být tzv. Ďábelský kaňon, který je 174 metrů hluboký a 1295 metrů široký a nachází se v Arizoně. Tento byl dlouho považován za sopečný kráter. Ve skutečnosti však vznikl dopadem meteoritu. Ovšem ohledně váhy meteoritu, který tento kráter vyhloubil, se nám podařilo také vyhledat rozdílné informace. Podle knihy "Komety a Meteory" od Massona, A. mohl vážit až 300 000 tun. Podle knihy "Největší záhada století" od Krassa, P. hmotnost tohoto meteoritu mohla dosahovat téměř deset milionů tun. Dále se nám podařilo vyhledat, že v Bavorsku by měly být dva velké krátery. Ries a Steinheim. První z nich by měl mít průměr 20 km a dlouhý je údajně 3 km. Před 5 miliony let je způsobil meteorit, který se před dopadem na zem rozpadl na dvě části. ( Ale o tom, že by to měl být největší kráter na zemi se nám nepodařilo vyhledat nikde žádnou zmínku.) Dle knihy "Asteroidy, Komety a Meteority, které mohou ohrozit zemi" od Ericksona, J. se velké meteority cestující velkými rychlostmi při dopadu na zem úplně rozloží a při tomto procesu vytvářejí krátery obvykle dvakrát větší, než jsou samotné meteority. Průměr kráteru pak kolísá v závislosti na typu zasažené horniny, což je způsobeno relativním rozdílem v odolnosti hornin. Krátery mohou mít průměr od několika kilometrů do několika set kilometrů. Největší meteority nevytvářejí jen hluboké krátery, ale zvedají i nápadné horské řetězy, které obkružují místo dopadu. Dopady těchto velkých meteoritů výrazně ovlivnily geologickou a biologickou historii. (Asteroidy, Komety a Meteority, které mohou ohrozit zemi, str. 207 a 212)

V námi níže uvedených zdrojích můžete zjistit další zajímavé informace na téma meteority.

Zdroje:

* http://fyzmatik.pise.cz/105185-hoba-nejvetsi-nalezeny-meteorit-na-svete.html 

* http://fyzmatik.pise.cz/145629-nalezen-4.-nejvetsi-meteorit-na-svete-xinjiang.html 

* http://vtm.zive.cz/meteority-nejvetsi-kosmicti-vetrelci 

* http://www.novinky.cz/domaci/179986-nejvetsi-meteorit-v-cesku-byl-instalovan-v-narodnim-muzeu-v-praze.html 

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit 

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Tungusk%C3%A1_ud%C3%A1lost 

* http://www.jensenmeteorites.com/largestmeteorites.htm 

* ERICKSON, Jon. Asteroidy, Komety a Meteority, které mohou ohrozit zemi. 1.vyd. Praha : Talpress, 2007. ISBN 978-80-7197-272-3.

* NOVÁK, Jan A. Život ve vesmíru. Řitka : Daranus, 2009. ISBN 978-80-86983-81-3.

* MASSON, Antonin. Komety a meteority. Praha : Slovart, 2004. ISBN 80-7209-489-0.

* KRASSA, Peter. Největší záhada století. Liberec : Dialog, 1997.

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.06.2012 16:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu