Nejstarší záznam o Hradištku

Text dotazu

Dobrý den, chci se zeptat, co je nejstarší dokument ve kterém je zmínka o obci Hradištko (okres Nymburk)

Odpověď

Dobrý den, obcí s názvem Hradišťko je na území ČR hned několik, ne vždy je zcela jasné, zda se jedná právě o tu obec, která vás zajímá, ale doufáme, že jsme informace vybrali správně.

Zdroje uvádějí, že:

první zmínka o obci se nachází v historických pramenech k roku 1088.

"První písemnou zmínku o Hradištku nám zanechal kronikář Kosmas. Od něj se  dovídáme, že roku 1088 první český král Vratislav II. věnoval ves kapitule vyšehradské, kterou právě založil."

https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=351153&x=14.9330235&y=50.1652253&z=17

Hradištko: H,, Hradiško, ves t. na lev. bř. Labe, hejt. a okr. Poděbrady, fara a pš. Sadská; 80 d., 456 ob. č., 2 n. (1890), 1tř. šk., košikářství. R. 1088 připomíná se v zakládací listině kapituly vyšehradské, ve XIV. stol. byl to vladyčí statek.

Zdroj: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto. s. 751. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bb3627f0-0a78-11e5-b309-005056825209

Hradišťko (lid. Hradiško), ves u pravého břehu labského 31/2 km sev. od Kolína; 1290 Venceslaus rex monio Sedlitz confirmat villam Radhostitz prope Coloniam, emtam ab Hynkone de Duba... Prvotní jméno této vsi Radhostice zaniklo a namísto něho se užívalo jm. Hradišťko. Hradišťko (= malé hradiště) a bylo označením polohy, na níž ves Radhostice vznikla. Ale když se členové Radhostova rodu nebo jeho čeledi odstěhovali anebo byli v malé menšině proti cizím přistěhovalcům, ujalo se hradišťko i jako označení osady vůbec.

Zdroj: PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. D. 1. A - H. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.

Další zdroje uvádějí:

V roce 995, po vyvraždění rodu Slavníkovců na Libici, se stali vládci v zemi Přemyslovci. Po těchto událostech byla část území přidělena zakládanému benediktinskému klášteru v Praze na Břevnově.

Zdroj: https://www.hradistko-kersko.cz/obec-249/hradistko-a-kersko/historie-1/

Doporučujeme i knihu ŠESTÁKOVÁ, Jana. Hradištko: povídání při černé hodince. Hradištko: Jana Šestáková, 2013.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.09.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu