nejstarší tiskárny

Text dotazu

Dobrý den..Někde jsem vyčetla že do r. 1500 bylo v českých zemích celkem 6 tiskáren (knihtiskáren), bohužel se ale nemohu dopátrat, kde se nacházely a zda je to číslo vůbec pravdivé. Můžete mi poradit?Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za trochu opožděnou odpověď, ale prohlížení jednotlivých knih věnujících se dějinám českého knihtisku nám zabralo více času. Všechny publikace, které jsme procházeli se však shodují na tom, že v Čechách před rokem 1500 bylo opravdu známo působení 6-ti tiskáren.
Na českém území bylo nejprve vydáno 7 prvotisků anonymního původu, mezi nimi např. i Kronika Trojanská, která byla vytištěna v Plzni r. 1468. V Plzni působil také významný tiskař slovenského původu, Mikuláš Bakalář řečený Štětina, který v letech 1498-1513 vydal řadu českých knih, mezi nimi i světských, např. první společný český kalendář a snář (oba roku 1498) a Lactifer, latinsko-český slovník, připravovaný dlouhá léta a na svou dobu pozoruhodně dokonalý. Z Plzně se knihtisk přesunul do Prahy, kde jsou v tehdejší době známy tři tiskárny. Majitelem první byl Jan řečený Jonata z Vysokého Mýta, který vytiskl roku 1487 pravděpodobně na Starém Městě pražském dva české prvotisky stejným druhem písma. Za první Jonatův tisk se považuje Žaltář krále a proroka Davida a za druhý druhé vydání zmíněné Kroniky Trojanské od Guidona z Kolumny.
Roku 1488 začala v Praze pracovat jedna z největších českých tiskáren 15. století, jíž se obvykle dává název Severýnova-Kampova. Z její dílny vyšlo do roku 1513 na 20 tisků, z nichž část je velikého rozsahu. Hlavním majitelem tiskárny byl zřejmě Severýn Kramář a tiskařem jeho tovaryš Jan Kamp. Po roce 1500 se vyučil knihtisku Pavel Severýn z Kapí Hory, potom řadu let pracoval patrně jako tovaryš a po smrti svého otce roku 1520 se stal majitelem jeho tiskárny.
Posledním pražským tiskařem 15. století byl snad muž nazvaný v záznamech městského archivu jako Beneda. Vytiskl v letech 1492 až 1496 pět tisků novým druhem písma, švabachem. Z jeho tvorby je významný pouze spis mistra pražské university a duchovního správce strany podobojí Václava Korandy mladšího Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak má přijímána býti od věrných křesťanuov z roku 1493 s prvním českým tištěným titulním listem.
Významné místo v dějinách českého knihtisku náleží Kutné Hoře, kde se v roce 1488 pustil do tiskařského podnikání Martin z Tišnova a v listopadu 1499 dokončil tisk veliké ilustrované bible, zvané Kutnohorská. Roku 1484 se objevuje ve Vimperku německý, snad kočovný tiskař, Johann Alakraw, který vydal dva latinské a jeden český prvotisk. Po roce 1484 všechny stopy Alakrawovy činnosti v Čechách mizí a jeho jméno se už neobjevuje nikde jinde.

Zde je seznam publikací, ze kterých jsme nejvíce čerpali a kde také v případě zájmu naleznete mnohem podrobnější informace:
1) Horák, František. Pět století českého knihtisku. Praha: Odeon, 1968.
2) Souček, Ludvík. Co zavinil Gutenberg. Praha: Albatros, 1975.
3) Černá, Marie. Stručné dějiny knihtisku. Praha: Šolc a Šimáček, 1948.
4) Kabát, Karel. Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha: Spolek faktorů knihtiskáren, 1936.
5) Hejnová, Miroslava; Hůlek, Julius, Uhlíř, Zdeněk. Ve znamení nové doby: první dvě století tištěné knihy v Čechách. Praha: Národní knihovna ČR, 2000.
ISBN 80-7050-362-9.
6) Tobolka, Zdeněk. Kniha: její vznik, vývoj a rozbor. Praha: Orbis, 1949.

Všechny výše uvedené publikace naleznete v elektronickém katalogu NKC - http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.12.2007 18:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu