Nejstarší překlad knihy Genesis do češtiny.

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informaci, jaký je název knihy / autora, který první přeložil knihu Genesis (část starého zákona) do češtiny. Jde mě o nejstarší překlad, klidně může být i součástí bible nebo tóry. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

když v druhé polovině 15. století pracné a nákladné opisování biblických kodexů nahradil knihtisk, staly se i české biblické rukopisy ze 14. a 15. století většinou jen kuriozitami knihoven, protože jejich jazyk a především spřežkový pravopis byl již pro čtenáře neobvyklý. Rukopisné bible zvláště se zdobením se u vzdělaných osob i nadále cenily a stávaly se součástí šlechtického majetku. Za třicetileté války byly některé rukopisné bible odvezeny jako součást válečné kořisti do Švédska. Od 16. století, pokud nebyly rukopisné bible bohatě zdobeny a svázány, užívalo se jich – jejich pergamenu - k praktickým účelům, největší část z nich byla zničena. Úplných biblí je zachováno 25, různých svazků Starého zákona 22, žaltářů 20, samotných Nových zákonů 38, jednotlivých zlomků biblí, jejichž pergamenů bylo většinou užito na vazbu knih, je zachráněno přes 60.

První překlad celé staročeské bible se zachoval nejlépe v Bibli Leskovecké. Leskovecká bible obsahovala všechny biblické knihy, které byly původně psány ve středověké Vulgatě. Leskovecká bible byla během první světové války v roce 1914 zničena. Naši nejstarší bibli psalo celkem 7 písařů. Kdežto všechny pozdější bible jsou psány jedním písařem, výjimečně dvěma nebo třemi. Rozsáhlá díla se u nás ve 14. století opisovala tak, že se práce rozdělila mezi několik písařů, aby se psaní urychlilo. Genesis psal písař označený jako první. Písmo těchto sedmi písařů pomáhá bibli datovat, všichni psali gotickou minuskulí, která v 80. letech 14. století z kodexů již mizela a již kolem roku 1390 se psalo českou bastardou.

Mezi zachovanými zlomky asi padesáti českých biblických rukopisů najdeme i list rukopisu o 30 řádcích zalomenými do dvou sloupců s textem Genesis 10, 16, - 11, 21. Vydal jej A. Patera v Českém muzeu filologickém 1 (1895) na stranách 335 – 338.

 

Použité zdroje

KYAS, Vladimír. První český překlad Bible. Praha: Academia, 1971. 75 s., [10] s. obr. příl. Rozpravy ČSAV. Řada společenských věd; roč. 81, seš. 1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.08.2019 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu