Nejstarší kláštery na území ČR

Text dotazu

Bylo do konce 12.století na území ČR alespoň 10 klášterů a odehrávala se komunikace v nich výhradně latinsky? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

do roku 1200 bylo na území dnešní České republiky prokazatelně postaveno nejméně 13 kláštěrů:

"Počátkem 70. let 10. století byl na Pražském hradě u kostela sv. Jiří zřízen první klášter v českých zemích, a to pro benediktinky. Do konce 10. století (kolem roku 993) vznikl i první mužský benediktinský klášter v Břevnově. Následuje zakládání dalších klášterů, které se taktéž řídí řeholí svatého Benedikta: Ostrov u Davle (999), Sázava (1032), Rajhrad (1048), Hradisko u Olomouce (1078), Opatovice (1086 až 1087), Třebíč (1101 až 1104), Kladruby (1115), Postoloprty (1119 až 1121), Vilémov (snad 1131), Podlažice, Teplice (1160 až 1167), (...)." Ve výčtu pod heslem  "Klášter" na Wikipedii chybí klášter Hradiště, postavený mezi lety 1145 až 1184.

Způsobem komunikace v klášterech se zabývá historička Radka Těšínská Lomičková v disertační práci "Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku" (Těšínská Lomičková, 2014). Řeholní řády kladly značný důraz na mlčenlivost a pro komunikaci mezi mnichy byla vyvinuta znaková řeč. Neoficiální komunikace mezi jednotlivými členy řeholních řádů mohla probíhat i v češtině a němčině, ačkoli preferovaným jazykem byla latina. Určitou nedůslednost řeholníků v tomto ohledu ilustrují zachované prameny (Lomičková, 2007), nabádající k častějšímu používání latiny i v běžné konverzaci, které ve své disertační práci cituje Těšínská Lomičková:

"Například v klášteře v Hradišti plaský vizitátor nařídil, aby mladší bratři byli v rozhovorech povinni hovořit vzdělaně a v latině, a aby každý z nich byl povinen uvádět jednotlivé citáty z Písma svatého." (s. 130)

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že komunikace v klášterech na území ČR neprobíhala výhradně v latinském jazyce.

Použité zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter

https://cs.wikipedia.org/[…]/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B

Radka Těšínská Lomičková: Znaková řeč v benediktinských a cisterciáckých klášterech ve středověku. Disertační práce. Praha: Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění, 2014. Dostupné online z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140037264/?lang=cs

Radka Lomičková: Za klášterními zdmi. Vizitační protokoly cisterciáckých klášterů ze 14. století. In: Mediaevalia Historica Bohemica 11, 2007, 141–201

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

09.03.2021 07:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu