NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ ETNIKUM

Text dotazu

Hezký večer,
mám dotaz: které etnikum (myslím tím např. Slovany, Germány atd.) zabírá největší plochu souše na Zemi (tj osídlilo největší území)?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
současná literatura bohužel neuvádí zastoupení etnik, jejichž výskyt je zmiňován především v souvislosti s dějinami - tedy etnika typu Slované, Keltové, Germáni, Frankové. navíc toto jsou etnika, která nám jsou blízká, neboť obývala Evropu, o etnikách např. Asie či Ameriky se mluví opravdu minimálně.
Důvodem pro absenci těchto informací může být fakt, že etnika se v minulosti natolik promíchala (např. v souvislosti se stěhováním národů), že prakticky nelze určit, jak velmi území daná etnika z dnešního pohledu obývají. Navíc je třeba myslet na rysy dnešní doby, kdy část obyvatel Země může v podstatě bez omezení cestovat a měnit své bydliště.

 Abychom alespoň přibližně zodpověděli Váš dotaz či vám pomohli vytvořit představu o rozmístění etnik, posíláme odkaz na mapu Evropy kolem roku 650. Zde můžete vidět, jaká území přibližně obývala jednotlivá etnika (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#/media/File:Europe_around_650.jpg). 

Co se týká osídlení Ameriky před příchodem Kryštofa Kolumba, víme toho v porovnání s Evropou jen velmi málo. Na základě antropologie a porovnání genů vědci všeobecně souhlasí s tím, že původní obyvatelé Ameriky (Indiáni) pocházejí ze Sibiře a přišli přes Beringův průliv, přibližně před 11-17 tisíci lety. Antropologové je často řadí i mezi mongolské národy. Původní obyvatelé Ameriky začali přicházet z Asie přes tzv. Beringův most před 20 tisíci lety. Těmto lidem se dnes říká původní Američané nebo Indiáni. Přesný čas a způsob jsou však dodnes předmětem kontroverze. Na území obou Amerik existovalo mnoho kultur před příchodem Evropanů, několik takovýchto společenstev a komunit se postupně usadilo a dosáhlo početnou a soustředěnou populaci.

 Obecně lze říci, že příslušníci četných etnických skupin, národností a národů se řadí pod jednu velkou skupinu Indoevropanů, jedná se o společnou rodinu indoevropských jazyků. Společný původ těchto etnik vědci vymezují do oblasti sev. a severozáp. Indie, stř. a jihozápad. Asie a do hraničních oblastí mezi Asií a Evropou. Indoevropané položili základy většiny evropských národů s výjimkou Maďarů, Finů a Laponců (viz). Z Evropy se šířili i do obou Amerik, Austrálie, na Sibiř atd. Indoevropskými jazyky mluví 2, 5 miliardy lidí, mj. 95 % obyvatelstva Evropy.

 Pokud nahlédnete do publikací věnující se obyvatelstvu, většinou zde dohledáte následující informace. Existují tři hlavní lidské rasy - europoidní, mongoloidní a negroidní. Celkový počet příslušníků se mění v prostoru a čase, v roce 2000 bylo uváděno, že na europoidní rasu připadá cca 20% obyvatelstva, přibližně stejný počet je uváděn u negroidní a na mongoloidní rasu připadá téměř 50%. Zbylá procenta zastupují malé rasy roztroušené po celém světě. V publikaci "Maturitní otázky" z roku 2008 se však můžete dočíst, že nejpočetnější je europoidní rasa (cca 2/5 populace), těsně následovaná mongoloidní.

 Ačkoli je problematika etnik, národů a národností dnes poměrně složitá, doufáme, že Vám odpověď pomohla. Pokud byste potřeboval/-a více informací, doporučujeme Vám obrátit se na odborníky z oblasti etnografie.
V přehledu použitých zdrojů Vám uvádíme přehled literatury a webových zdrojů, ze kterých jsme čerpali, případně které Vám doporučujeme jako literaturu k dalšímu studiu. 

Použité zdroje

* WOLF, Josef. Člověk a jeho svět. II., Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 223 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0099-4.
* KARAS, Petr a HANÁK, Ludvík. Maturitní otázky - zeměpis. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 215 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0595-9.
* DOWNS, Roger M. et al. Almanach geografie. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2006. 496 s. ISBN 80-7026-267-2.
* ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. 108 s. Librix.sk. ISBN 978-80-263-0517-0.
* FERRERA, Mirella, FILIPPI, Gian Giuseppe a CERESA, Marco. Lidé. 1. vyd. Zlín: Cupro, 2004. 319 s. ISBN 80-86323-40-4.
* VARLEY, Helen. Lidé a jejich svět. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2006. 160 s. Víš, co umíš?. ISBN 80-86880-24-9.
* http://21stoleti.cz/2010/10/21/etnika-od-a-do-z/
* http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/t126985.htm
*http://eu.avcr.cz/[…]/Etnicita_v_historicke_perspektive.pdf

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.03.2015 20:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu