Nejnižší věk středověkých studentů

Text dotazu

Dobrý den,
byl nějaký věkový limit pro nástup studenta ke studiu na Vysokém učení? Pro pozdní středověk se obvykle udává jako hranice dospělosti pro muže 14 let, jak je tomu v souvislosti se studiem na univerzitě?

Moc Vám děkuji za zodpovězení!

Odpověď

Dobrý den,

z literatury vyplývá, že studenti na středověké univerzity nastupovali ve věku 15 - 16 let, nejmladším studentům ovšem mohlo být i kolem 12 let věku.

 

Hlavní rozdíl v organizaci univerzitního studia středověkých a dnešních univerzit je v pojetí a funkci artistické fakulty (dnes jí odpovídá fakulta filozofická). Artistická fakulta nebyla rovna třem dalším univerzitním fakultám, ale měla přípravný charakter, učila sedmeru svobodných umění (lze ji přirovnat k dnešním gymnáziím). Jejím  úkolem bylo doplnit všeobecné vzdělání, které získali studenti studiem na církevních nebo městských školách (připojených často k univerzitě).

Studiem na artistické fakultě bylo úplným "kurzem" trivia a quadrivia. Dělilo se na dvě části po dvou letech. První kurz vedl k nejnižší akademické hodnosti, k bakalářství, obsahoval hlavně logiku a fyziku. Druhý matematiku, astronomii, metafyziku, psychologii, etiku a politiku vše v duchu Aristotelově. Po jeho absolvování se stal studující, většinou  mezi 20 - 21 rokem, mistrem svobodných umění. Doplňme ještě, že na univerzitu nastupovali chlapci ve věku 15 - 16 let, někdy i 12letí, případně naopak dospělí muži. Přípravou jim byla latinská škola, někdy zvláštní přípravka (paedagogikum) nebo již životní praxe."

Zdroj: VACÍNOVÁ, Tereza. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. str. 110. ISBN 978-80-86723-74-7.

 

"Ve srovnání s dneškem mělo studium na středověkých universitách několik odlišností. Předně nesměly studovat ženy. Dále studenti začínali studium výrazně dříve než dnes, již ve věku 12 let. To znamená, že studenti na artistické fakultě byli mnohem mladší než studenti dnešní. Artistická fakulta byla zakládající fakultou a její absolventi pokračovali studiem na dalších fakultách. Naproti tomu studenti teologické či právnické fakulty byli mnohem starší, než jsou studenti dnes a studium zde bylo velmi dlouhé. Často trvalo i patnáct let!

Zdroj:  https://is.muni.cz/th/qc2pc/1._Vzdelanost_ve_stredoveku_5.1-uprava.pdf

 

 

Použitá a doporučená literatura k tématu:

* MATĚJEK, Marek. Dětský svět ve středověku. 1. vyd. Ostrava: Moravapress, 2014. 128 s. ISBN 978-80-87853-15-3.

* DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a kol. Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2019. 693 stran. ISBN 978-80-7286-333-4.

* RICHÉ, Pierre a VERGER, Jacques. Učitelé a žáci ve středověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2011. 270 s. Kulturní historie. ISBN 978-80-7429-028-2.

* VACÍNOVÁ, Tereza. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 240 s. ISBN 978-80-86723-74-7.

* JANIŠ, Kamil. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7248-512-3.

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2019 15:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu