název obce Velké Nepodřice

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se dozvěděl něco bližšího o názvu vsi Velké Nepodřice, tato vesnice dnes spadá pod obec Dobev v okrese Písek. Podařilo se mi najít nějaké informace o možném původním názvu této vsi ovšem nejsem si zcela jist správností této informace a rád bych se dozvěděl něco bližšího, například co vlastně znamená ono zjištěné slovo Nepodržice, nebo jaký má význam spojení ves nepodržových lidí. Také bych se rád dozvěděl kde se dají sehnat historické prameny o možném stáří vesnice, nebo alespoň první zmínka. Zde jsou informace, které jsem již zjistil: podle knihy Místní jména v Čechách znamenala původní podoba Nepodržice ves lidí Nepodržových.

Skupina -rž- splynula v ř (Nepodřice). V písemných pramenech se objevují zmínky od roku 1360 (in villa Nepodreschicz), 1398 (Nepodrzicz), 1542 (w Nepodrziczych) atd.

Odpověď

Dobrý den,

myslíme si, že pokud jste zvolil zdroj Místní jména v Čechách..., mnoho dalších informací pro vás nenajdeme. Tento zdroj je nejobsáhlejší, který můžeme použít i my.

Slovo nepodržovat, opak podržovat, je slovesem spíše zastaralým, v nynějším slovníku již tak běžné není.

Z mnoha příspěvků (ukázek) v různých textech se slovem rozumí nenechávat si, předat dál, dát tomu, komu patří,...

Příklady:

Spáčil, Bohumil. Ze života přátel Krista Pána: náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. Praha: Cyrillo-methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1933. Sv. Josafat, arcibiskup, mučedník: "...měl zásadu, nepodržovat peněz darem obdržených nikdy přes noc, nýbrž je hned vydati chudým nebo věnovati na dobré účely..."

Moudrost podle abecedy: LAO-C' Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká. Hluboký Život.

Světozor, 15.2.1884, čís.9: "... přepočítávání kořisti peněžité, zlaté a stříbrné, kteréž povstalci sobě nepodržovali, nýbrž odváděli vojvodům..."

"...Duchovní nadbytečně zámožní jsou božským právem povinováni, by nepodržovali světských statků na škodu svého stavu, ježto by ochuzovali ochránce tísněné nedostatkem, kteří by pak byli nuceni zatěžovati poddané..."

          Spojení  "nepodržových lidí" jsme našli pouze v díle A. Profouse u hesla Nepodřice, ale z tohoto zdroje jste již čerpal.

Nepodřice (lid. V Nepodřicích, do Nepodřic, nepodřickej), obec, jež se skládá z Velkých Nepodřic (4,5 km záp. od Písku) a z Malých Nepodřic (2 km jihových. od Velkých Nepodřic): 1360 in villa Nepodreschicz, Glafey: Anecd. 410; 1398 Nepodrzicz, Liber ord. 40 (9); 1400 Jodocus de Nepodrzicz, DD, Desky dvorské 18/66; 1511 ke vsi Nepodržicuom, Archiv český, 14/440; 1542 měšťané města Písku ... w Nepodrziczych, w Kracziczych, w Brunych, Desky zemské větší, 250 A 25; 1547 Nepodřice, ... Prvotná podoba Nepodržice =  ves lidí Nepodržových...

Zdroj: PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. D. 3. M - Ř. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951.

Dobev - 8 km západně od Písku; Malé Nepodřice, Nová Dobev, Oldřichov, Stará Dobev, Velké Nepodřice...

Zdroj: Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla A-M. Stav k polovině 80. let. Praha: Academia, 1991.

Dobev  Stará a Nová, vsi u Kestřan;  Dobev bývala tvrz po Alberovi z Dobeve (1318-1342) zůstali synové Oldřich, Albera a Diviš...

Zdroj: SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království Českého. Praha: Argo, 1998.

Kestřany viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kest%C5%99any

Doporučujeme obrátit se na Ústav pro jazyk český AV ČR  http://www.ujc.cas.cz/,  příp. Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 09:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu