název obce Obědné

Text dotazu

Prosím, co znamená název naší obce Obědné.

Odpověď

Dobrý den, 

původ názvu obce Obědné uvádí kniha s názvem Místní jména na Moravě a ve Slezsku:

„u MJ je jasná přípona –Ƅne i způsob tvoření jména, sporný zůstává základ oděd-. Je-li z původu odědƄ „Mittagessen“ , pak by paralelami byla MJ ze jmen jídel (Mední, Tvarožná, Sádlo). Rozdíl je jen v jejich konkretizaci. Za pravděpodobnější však považujeme výklad z odid-Ƅm  - obida „Beleidigung, urážka“ zn. místo, kde se nějaká urážka udála, nebo jehož přidělením byly urážka způsobena.“

Publikace zmiňuje také původ německého názvu obce Obědné - Liebesdorf, který je tak nápadně odlišný od českého jména. Autoři se domnívají, že ve dvojici Obědné, Liebesdorf je třeba vidět odraz německé kolonizace ve 13. století. Název Liebesdorf vznikl pravděpodobně jako adaptace nějakého českého MJ z OJ Luba. Buď je třeba předpokládat existenci 2 vsí (Obědné a Lub), které se později splynuly, nebo jedné vsi, která nesla dva názvy.

Použitý zdroj: 

* HOSÁK, Ladislav a ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Academia, 1970-1980. 2 sv. - 1. díl publikace je již zdigitalizován a v plném textu zpřístupněn uživatelům na počítačích v budově Národní knihovny ČR prostřednictvím digitální knihovny Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?language=cs&pid=uuid:73705000-c2ac-11e2-b6da-005056827e52). 

Pokud byste měla zájem, podrobnější historii obce Obědné obsahuje publikace Vlastivěda moravská: 

* Březina, Jan a Kratochvíl, Augustin, ed. Vlastivěda moravská. II, Místopis Moravy. Díl II [i.e. V] místopisu, Olomoucký kraj. Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres. V Brně: Musejní spolek, 1932. Str. 280-281.

Informace o proměnách názvu obce v průběhu času nabízí Místopisný restřík obcí českého Slezska a Severní Moravy:

 * TUREK, Adolf a kol. Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy. Opava: Zemský archiv, 2004. Str. 436. Dostupný z www: http://www.archives.cz/matriky_info/Mistopisny_rejstrik_obci_ceskeho_Slezska_a_severni_Moravy.pdf

A původ dalších místních jmen z oblasti Šumperka vysvětluje příspěvek v následujícím sborníku: 

* HOSÁK, Ladislav. O čem nám vyprávějí místní jména na Šumpersku? Severní Morava: vlastivědný sborník. 1963, sv. 9. Dostupný z www: http://www.muzeum-sumperk.cz/index.php?item=cinnost/publikacni-cinnost/vlastivedny-sbornik-severni-morava/digitalizovany-obsah/&larticle=53.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 13:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu