Název místa, kde se loví ptáci

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda existuje v češtině výraz pro místo, kde se loví ptáci na vějičku?

Předem děkuji za zodpovězení!

Odpověď

Dobrý den,

čihadlo je souhrnný název pro místo, kde se provádí čižba neboli lov drobných ptáků nejen pomocí vějičky, ale také do pastí, sklopců, sítí a ok. Český ani jiný název speciálně pro místa lovu na vějičku se nám nepodařilo nalézt – spíše se zdá, že na vějičku se lovilo na stejném místě jako ostatními způsoby a zvláštní název nemá.

Čihadlům se říkalo také huménko nebo humenec, J. A. Komenský uvádí i termín „plac“. Moderní literatura se lovem na vějičku příliš nezabývá, protože čižba je v našich zemích nelegální již od roku 1870. Současní ornitologové používají pro odchyt ptáků kvůli kroužkování jiné způsoby, které ptákům neublíží.

Použité zdroje

DRMOTA, Josef. Pohled do historie lovu zvěře - ČIŽBA. Myslivost. 2006, 54(5), 38-39. Dostupné také z: https://www.myslivost.cz/[…]/Pohled-do-historie-lovu-zvere---CIZBA
ANDRESKA, Jiří a Eva ANDRESKOVÁ. Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993. ISBN 80-85618-12-5. Str. 382-391.
ŠMELHAUS, Vratislav a Jiří ANDRESKA. Klaretovské čihařské názvosloví. In: Práce výzkumných ústavů lesnických ČSSR. Zbraslav - Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – ČSAZV, 1960, 20, s. 209-224.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského, Svazek X (8): Orbis pictus. Brno: Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě, 1929, s. 100. Dostupné také z: https://www.digitalniknihov[…]8950-11e8-bb44-5ef3fc9ae867
KOMENSKÝ, Jan Amos a Josef HENDRICH. Orbis pictus =: Svět v obrazích. V Praze: Fr. Borový, 1941, s. 102. Dostupné také z: https://www.digitalniknihov[…]2963-11e5-b44d-005056827e51
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7663
KARLÍK, Petr. Kterak drozd sám sobě zhoubu trousí aneb o jmelí. Lesnická práce. 2021, 100(12), 30-32.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - knihovna

Datum zadání dotazu

26.10.2022 16:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu