Název města Starý šachov

Text dotazu

chtel bych se zeptat jak se vyvíjel název mesta Stary Sachov

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda máte na mysli vývoj názvu z onomastického či historického hlediska. Výkladový slovník toponomastický Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny (1957) uvádí heslo:

Starý Šachov, Alt-Schokau (lid. jen Schokau), je ves na pravém břehu Ploučnice 4 km jv. Od Benešova nad Ploučnicí; vedle St. Šachova na východ na levém břehu Ploučnice leží ves Malý Šachov, Klein-Schockau (lid. Kleschoke): 1387 ad E. in Wolfarticzn ..de cons. ..Petri de konogied, Ridgerii de Skalk alias de Stochaw, ..exec. pleb. In Libchouia, LC, IV, 193; 1460 opidi Camenicze ..opidi Zandow ..ville Bukowina welika et ville Stockaw, quod ad Sandow pertint, DD. 16/323; 1461 v Hořenie Libchavě a v Šachově plat k Matce Božie do Lipého, Sedl. Z Liber Lipensis; 1543 (1515) postoupil Kamenicze hradu ..w Ssakowie vsi celé ..w Welike Bukowinie vsi celé, DZ 84 C23; 1623 (ke Konogedům) tvrz a dv. popl. Tschoka, Bíl. K. 291; 1650 das Gut Konoged ..den Mhf Schoyka, DZ 306 D11; 1654 Cžiakow (pan. Bokvany), BR. 16/616; 1787 Hft Politz: Grosz Bocken ..samt Schogau, Schal V, 262; 1833 Schockau, Ssokawa ¾ St. w. von Politz am rechten Ufer der Pulsnitz har 37 H. 231 E., hier ist ein Mühle, und eine Brücke über den Flutz führt zum Schokauer Mhfe, der jedoch zur Hft Konoged gehört, Som. I, 311; 1848 Šachov, Šakov, Schokau (pan. Polič a Bukovina), -- Šachov malý, Klein-Schockau (pan. Konojedy), PalP. 67 a 69.

V publikaci Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království českého (1870) najdete krátkou informaci: Šachov, Šakov (Schockau), ves na pravém břehu Ploučnice, 35 domů, 212 obyvatel něm., kr. Litoměřický, okres Benešov, katastrální obec Šachov, politická obec Velká Bukovina, fara Žandov, bývalé panství Palič a Bukovina, mlýn.

Úplný místopisný slovník Království českého (1900) říká: Šachov, Šakov (Alt-Shockau) – katastrální i místní obec: 2,05 km2, 32 domů, 190 Němci, okresní hejtmanství Děčín, okresní zastupitelství a soudní okres Benešov nad Ploučnicí, bývalé panství Palič a Bukovina, fara a pošta Žandov; 2 mlýny a 2 pily, železniční zastávka české severní dráhy (Podmokly-Benešov-Česká Lípa), samota: Lochhäuser.

Z dalších pramenů se o Starém Šachovu dozvíme: v roce 1850 obec v okr. Děčín, v roce 1869 pod názvem Šachov osada obce Velká Bukovina v okr. Děčín, v letech 1880–1910 pod názvem Šachov obec v okr. Děčín, v roce 1921–1980 obec v okr. Děčín, 1. 7. 1980 – 23. 11. 1990 část obce Benešov nad Ploučnicí v okr. Děčín, od 24. 11. 1990 obec v okr. Děčín.

Použité zdroje

Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. Díl II, Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869–2005. Praha: Český statistický úřad, 2006. Podle výsledků sčítání lidu 1869–2001 . ISBN 80-250-1277-8 (soubor). Dostupné také z: https://www.czso.cz/[…]/ed17fd22-0421-4b48-98ec-9a86f45aec8a?version=1.0)

KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého: na základě nejnovějších dat. Praha: Bursík & Kohout, [1900].

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970: počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972 a abecední přehled obcí a část obcí v letech 1850–1970. Praha: Fed. stat. úřad, 1978.

SLÁDEK, František, ed. a Jan Ev. ORTH. Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království českého. Praha: I. L. Kober, 1870.

SVOBODA, Jan a Antonín PROFOUS. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4, S–Ž. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

Lexikon obcí severních a severozápadních Čech [online]. Státní oblastní archiv v Litoměřicích [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://old.soalitomerice.c[…]0&fu=0&p=0&po=0

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

Ústí nad Labem

Knihovna

Knihovna Ústeckého kraje

Datum zadání dotazu

11.02.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu