návštěvy v knihovně, částka na jednoho obyvatele, akviziční plán a povinnost

Text dotazu

Dobrý den. Zajímá mě, zda existuje nějaké vymezení toho, co je považováno za návštěvu v knihovně, která je evidována. Jedná se o jakoukoli návštěvu knihovny i mimo otevírací dobu ( např. na besedy apod,.) bez ohledu na účel?
Druhý dotaz: Počítá se částka na nákup knihovního fondu na jednoho obyvatele na všechny trvale hlášené obyvatele v místě včetně cizinců?
 Třetí dotaz: Je někde zakotvena povinnost knihovny mít akviziční plán a povinnost ve smyslu nabídky vyřazené literatury jiným knihovnám?
A dotaz poslední z čirého zoufalství: Co se dá dělat z knihovnicí, která jen půjčuje knihy a fakt, že jí vymírají registrovaní uživatelé ( r. 2012 15% registrovaných občanů, v r. 2014 5%) , ji k žádné aktivitě nepohne?
Díky a hezký den.

Odpověď

Dobrý den,
v pořadí, v jakém byly uvedeny otázky, Vám odpovídáme:

1)      Vymezení pojmu návštěva v knihovně: za návštěvu v knihovně se považuje jakákoliv návštěva. Evidujeme návštěvníky fyzické a virtuální. Fyzické návštěvníky evidujeme i podrobně, podle toho, za jakým účelem navštívili knihovnu, zda si přišli půjčit dokument, studovat, využít internet v knihovně, nebo zda přišli na knihovnou pořádanou kulturní či vzdělávací akci. Virtuální návštěvníci představují vzdálené vstupy přes webové rozhraní do OPAC, čtenářského konta, do databází nebo jen získání nějaké informace apod., které jsou náhradou za osobní návštěvu knihovny. I virtuální návštěvníky evidujeme a vykazujeme podrobně. Počet virtuálních návštěv přičítáme k počtu fyzických návštěvníků knihovny. Celková suma vyjadřuje míru využívání všech služeb knihovny. Zdroj: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm

2)      Částka na nákup knihovního fondu na jednoho obyvatele, předpokládáme, že máte na mysli působnost Vaší knihovny ve smyslu obsluhované populace Vaší knihovnou: Obsluhovaná populace je definována jako počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena. Uvádíte tedy pouze počet obyvatel Vašeho města (nebo obce) bez ohledu na to, zda jsou Vašimi čtenáři či návštěvníky i obyvatelé z jiných měst. Téměř v každé knihovně figurují uživatelé s jiným trvalým bydlištěm. Čím větší město, tím je i počet "přespolních" a zahraničních uživatelů tamní knihovny mají (např. pracovní pobyty, dojíždění za prací, studium v místních školách a řada dalších důvodů). Oficiální počet obyvatel (tj. počet obyvatel s trvalým bydlištěm) představuje údaj o velikosti obsluhované populace. Zdroj: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm .

3)      Zakotvenost povinnost knihovny mít akviziční plán: akviziční politiku si stanovuje každá instituce sama, není žádné nařízení, které by to nařizovalo. O akviziční politice zde: http://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/akvizicni-politika/sbirky-akvizicnipolitika-detail . Předmětem standardů akviziční plán také není, v nich naleznete jen aktualizace fondu. Ve směrnici IFLA – Služby veřejných knihoven z r. 2012 je celá kapitola věnovaná budování knihovních fondů. Výslovně se tam uvádí: „Každý veřejný knihovnický systém vyžaduje písemnou strategii správy fondů, schválenou řídícím orgánem knihovny. Tato koncepce zajišťuje jednotný přístup k průběžnému udržování a trvalému rozvoji knihovních fondů a jejich dostupnost.“

4)      NABÍDKA VYŘAZENÉ KNIHOVNY JINÝM KNIHOVNÁM SE ŘÍDÍ KNIHOVNÍM ZÁKONEM č. 257/2001 Sb. § 17 Vyřazování knihovních dokumentů
(1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze
a) knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům,
b) multiplikáty knihovních dokumentů,
c) knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být informačním pramenem.
(2) Knihovní dokumenty z konzervačního fondu a z historického fondu lze vyřazovat pouze se souhlasem ministerstva.
(3) Provozovatel knihovny je povinen nabídnout ke koupi knihovní dokumenty vyřazené podle
a) odstavce 1 písm. a) a b) provozovateli jiné knihovny téhož druhu, a pokud takový provozovatel odmítne, provozovateli knihovny, která je součástí školy, 9)
b) odstavce 2 Národní knihovně.

Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabídne vyřazené knihovní dokumenty ke koupi jinému zájemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny, může je darovat nebo zlikvidovat.

(4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.10)
(5) Při rušení knihovny je její provozovatel povinen postupovat podle odstavců 2 až 4.

Zdroj: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm

5)      Nejprve si zkontrolujte, zda opravdu Vaše instituce plní deklarované plány a cíle. Zkuste uspořádat anketu a zjistit spokojenost uživatelů a jejich přání a požadavky. Úbytek uživatelů nelze ve většině případů spojit s jednou osobou, ale chyba bývá spíše na straně instituce a jejího přístupu uživatelům. 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.05.2015 16:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu