Naučná stezka v okolí Mže a Pavlovic

Text dotazu

Dobrý den, pro svou diplomovou práci na téma Didakticky naučná stezka v okolí Pavlovic a údolí Mže sháním jakoukoliv literaturu (periodika, brožury, šedá literatura,...)týkající se zoologie, botaniky, geologie, ekologie, turistiky a historie Pavlovic, Josefovy Huti a okolí (čedičový lom).

Odpověď

Dobrý den, v příloze zasíláme přehled knih, které se nacházejí ve fondu naší knihovny, a plné texty článků (od roku 1996) z počítačové databáze, vše by se mělo týkat Vámi zadaného tématu.

Dále jsme v tisku z roku 1999 našli seriál o západočeských řekách, jednou z nich je i Mže, je zde několik článků, které obsahují informace z botanické nebo hydrogeologické oblasti. Noviny se články jsou archivovány ve studovně Knihovny města Plzně, kde je možno také do nich nahlédnout.

Na internetu jsme objevili také tuto informaci, která by možná pro Vás byla přínosná:

....Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77a odst. 3, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen "zákon") oznamuje v souladu s ust. § 38 "zákona", že je možné se seznámit s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Pavlovická stráň v k. ú. Vysoké Sedliště.

Plán péče byl zpracován dle § 38 "zákona" jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření k usměrnění a zlepšení vývoje lesních společenstev ve zvláště chráněném území. Plán péče bude využíván jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Návrh plánu péče o PR Pavlovická stráň byl zpracován RNDr. Pavlem Řepou, bytem Školní 1328, 347 01 Tachov na období od 1.1.2008 do 31.12.2017. Po předchozí telefonické domluvě (Ing. Sýkora 377 195 350) je možno do návrhu plánu péče nahlížet na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, 3. patro, č. dveří 329..

Pokud byste chtěla využít širších badatelských možností či studovat další prameny, můžete odkázat na nabídku Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

http://www.svkpl.cz/ nebo Archívu města Plzně http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=443 nebo Muzea Českého lesa v Tachově http://muzeum.tachov.cz/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

18.07.2008 10:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu