Násilné chování

Text dotazu

Dobrý den, prosím o zaslání seznamu knih, které se zabývají tématem násilného chování. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
násilné chování  se může vyskytovat v různých skupinách jedinců, může být posuzováno z mnoha hledisek.  Při výběru literatury je potřeba si tato hlediska ujasnit. Domníváme se, že hledáte literaturu k nějaké školní práci (seminární, bakalářská, diplomová); součástí této práce by měl být i Vámi vytvořený seznam literatury. Upozorňujeme Vás na  pravidla služby Ptejte se knihovny, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu :
"Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více."
Násilné chování, agresivita je tendence k útočnému, nepřátelskému jednání vůči druhé osobě, kolektivu, instituci (státu), agresivnost, útočnost, výbojnost
Zdroj: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998.
Z Wikipedie:
Agrese a násilné chování
Agrese je fyziologickým mechanismem, odpovědí na některé podněty, která má vést k přežití jedince a druhu. Násilné chování je fyzická mezilidská agrese se záměrem poškodit nebo zničit.
Oblasti, které agresi a násilné chování spouštějí, jsou u člověka a zvířat totožné.
Typy násilného chování
a) Epizodická porucha kontroly - se objevuje ve spojitosti s vývojovými poruchami v dětství a při různých onemocněních či poraněních mozku. Následkem může být nepromyšlená vražda, sebevražda, nesmyslný útok na neznámého člověka, zbití manželského partnera, zneužití dítěte, kriminální způsob řízení dopravního prostředku nebo nesmyslná ničivost vůči majetku a zvířatům. Intenzita agrese neodpovídá vyvolávající příčině. Mezi epizodami není jedinec ani impulsivní ani útočný. Útok je nepromyšlený, často primitivní, u žen mnohdy slovní, spouštěčem bývá alkohol a obvykle následují výčitky svědomí.
b) Antisociální porucha osobnosti - je popsána jako "chladná" predátorská agrese, buď zcela nevyprovokovaná, nebo zahájená neadekvátně malým podnětem... Její nositel bývá impulzivní, se špatnou sebekontrolou, emočně oploštělý bez schopnosti empatie (vcítění), nemá výčitky svědomí, jeho chování je manipulativní a snaží se ovládat okolí... Antisociální porucha osobnosti se vyskytuje ve všech pásmech inteligence.

Z knih, kde by se o násilnickém chování mělo hovořit  aspoň v některé z kapitol nebo odstavců, doporučujeme, (knihy jsou vybrány z elektronického katalogu Národní knihovny ČR, www.nkp.cz, katalogy a databaze, baze NKC, vyhledávání podle klíčových slov):

KOUKOLÍK, František. Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování. Praha: Karolinum, 1995.

     Mocenská posedlost / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. -- 278 s. : il. ; 21 cm
     ISBN 978-80-246-1825-8 (brož.)
      * moc
      * elity
      * lidské chování
      * sociální deviace
      * poruchy osobnosti
      * civilizace -- 21. stol.
      * studie
     Signatury:* 54 H 308338* 54 H 315067* SF II 080377

     Moderní psychologie pro právníky : [domácí násilí, stalking, predikce násilí] / Ludmila Čírtková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2008. -- 150 s. : il. ; 24 cm. -- (Psyché)
     ISBN 978-80-247-2207-8 (brož.)
      * forenzní psychologie
      * učebnice vysokých škol
     Signatury:* 54 F 093678* SF II 078222* SF II 079684

     Násilí není řešení : prevence násilí a management konfliktu ve školách / Rupert Herzog ; [překlad Lada Vodrážková]. -- 1. vyd. v českém jazyce. -- Plzeň : Fraus, 2009. -- 120 s. : il. ; 23 cm. -- (Moderní pedagogika v teorii a praxi)
     ISBN 978-80-7238-850-9 (brož.)
      * násilí ve škole
      * prevence (sociální práce)
      * management konfliktů
      * metodické příručky
     Signatury:* 54 F 100268* SF II 080041

     Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese / Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2007. -- 191 s. ; 21 cm
     ISBN 978-80-247-2014-2 (brož.)
     Na obálce označení: Bílý kruh bezpečí. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
      * oběti trestných činů -- Česko
      * svědek v trestním řízení -- Česko
      * viktimologie
      * psychosociální pomoc
      * příručky
     Signatury:* 54 H 267649* SF II 076477

     Proč se z našich dětí stávají tyrani, aneb, Ztracené dětství / Michael Winterhoff ; literární spolupráce Carsten Tergast ; [z německých originálů ... přeložila Dagmar Hoangová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ikar, 2011. -- 328 s. ; 21 cm
     ISBN 978-80-249-1564-7 (váz.)
      * vývoj dítěte
      * výchova dítěte
      * rodiče a děti
      * poruchy chování
      * psychologie rodiny
      * populárně-naučné publikace
     Signatury:* 54 H 323449* SF II 081590

     Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. -- 225 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
     ISBN 978-80-246-1496-0 (brož.)
      * rodičovství
      * mateřství
      * psychologie dítěte
      * vývojová psychologie
      * mozek
      * neuropsychologie
      * eseje
     Signatury:* 54 H 282956* 54 H 285888* SF II 077900

     Psychologie práva : speciální část / Jana Matochová. -- 1. vyd.. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. -- 139 s. : il. ; 29 cm
     ISBN 978-80-248-1929-7 (brož.)
      * psychologie práva
      * učebnice vysokých škol
     Signatury:* 54 D 156957

     Sociální mozek / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2006. -- 269 s., [38] s. obr. příl. : il. ; 21 cm
     ISBN 80-246-1242-9 (brož.). -- ISBN 978-80-246-1242-3 (dotisk : brož.)
      * mozek -- sociální aspekty
      * lidské chování
      * sociální chování
      * studie
     Signatury:* 54 H 264682* 54 H 279148* SF II 075899

     Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století / Josef Smolík, Tomáš Šmíd a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. -- 276 s. : il. ; 21 cm. -- (Monografie ; sv. č. 33)
     ISBN 978-80-210-5288-8 (brož.)
      * mezinárodní bezpečnost -- 21. stol.
      * bezpečnostní politika -- 21. stol.
      * extremismus -- 21. stol.
      * energetická bezpečnost -- 21. stol.
      * terorismus -- 21. stol.
      * asymetrická válka -- 21. stol.
      * kolektivní monografie
     Signatury:* 54 H 317917* SF II 081003

     Z pekla ven : žena v domácím násilí / Andrea Buskotte ; [překlad Monika Burger]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Computer Press, 2008. -- 176 s. ; 23 cm
     ISBN 978-80-251-1786-6 (brož.)
      * domácí násilí
      * násilí na ženách
      * partnerské vztahy
      * psychologické poradenství
      * krizová intervence
      * příručky
     Signatury:* 54 F 091653* SF II 078127

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 11:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu