národnostní složení obyvatelstva

Text dotazu

V jakých publikacích bych nalezl údaje o
národnostním složení obyvatelstva v jednotlivých obcích okresu Český Krumlov
v období let 1921 - 1951

Odpověď

Dobrý den,

tyto informace je částečně možné získat z výsledků sčítání lidu, na jejichž základě byly také zpracovávány statistické lexikony obcí. První sčítání lidu v samostatné Československé republice se uskutečnilo v roce 1921 (http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/prvni_ceskoslovenske_scitani_lidu_1921), v 1. dílu statistik " Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921" jsou národnosti děleny poměrně detailně (československá, ruská, německá, maďarská, židovská, polská, jihoslovanská, rumunská, cikánská, jiná a dohromady; dále počet cizích státních příslušníků) ale bohužel pouze na úrovni soudních a politických okresů.

"Statistický lexikon obcí v Čechách" zpracovaný na základě sčítání z roku 1921 uvádí údaje pro jednotlivé obce v soudním okrese Český Krumlov (str. 337), českoslovenští státní příslušníci jsou děleni podle národnosti na československou, německou, židovskou a jinou a dále je uveden také počet cizozemců. Z tabulky I. na str. XV je možné získat ještě údaje o "Obyvatelstvu soudních a politických okresů Čech podle národnosti resp. obcovacího jazyka v letech 1880-1921 (v číslech poměrných)". Kromě okresu Český Krumlov jsou zmiňovány údaje k samostaným obcím Chvalšiny, Český Krumlov a Horní Planá.

Druhé československé sčítání proběhlo v roce 1930 (http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/ceskoslovenske_scitani_lidu_1930), zde jsme bohužel výsledky nemohli prohlédnout, svazek je v současné době půjčen jiným čtenářem a jsou na něj další rezervace. Nicméně předpokládáme, že bude mít podobnou formu jako výstup z předchozího sčítání, tedy pouze na úrovni okresů.

"Statistický lexikon obcí v zemi České" obsahuje informace z obcí politického i soudního okresu Český Krumlov (str. 167-175), českoslovenští státní příslušníci jsou podle národnosti rozlišování na čechoslováky, němce a jiné, zvlášť je opět uveden počet cizozemců.

Další úplné sčítání lidu bylo vzhledem k válečným událostem provedeno až v roce 1950 (http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/ceskoslovenske_scitani_lidu_1950). V letech 1946 a 1947 sice byly zpracovány soupisy obyvatelstva v Československu, ale jednalo se pouze o dílčí akce, informace o složení obyvatelstva z hlediska národnosti nejsou zahrnuty.

Statistické publikace z výsledků sčítání v roce 1950 jsou v Národní knihovně bohužel dostupné pouze v Národním konzervačním fondu, který není běžně přístupný (více na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_konzervacni_fondy.htm ), další exempláře s možností výpůjčky se nám nepodařilo dohledat. Nepodařilo se nám proto ověřit, v jaké podobě jsou údaje o národnostním složení zpracovány.

"Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955" již bohužel obsahuje pouze informace o celkovém počtu obyvatel v jednotlivých obcích okresů bez členění podle dalšího hlediska.

Způsob zjišťování národnosti obyvatel, definice a metodika se v průběhu desetiletí měnily a rovněž význam zjištěných údajů měl v různých obdobích naší historie různou váhu. Podrobnější informace vztahující se k jednotlivým sčítáním jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu - http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FD451/$File/Kapitola1.pdf .

Prameny:

* Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Praha: Státní úřad statistický : Bursík & Kohout [distributor], 1924 (Brno : Polygrafie). Tabulka IV. - českoslovenští státní příslušníci podle národnosti. Úhrnný počet cizinců (str. 29); tabulka IX. - Cizozemci podle národnosti (str. 73), tabulka X. - Přítomné obyvatelstvo (domácí i cizí) podle národnosti (str. 83); tabulka XI. - Přítomné obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví (str. 84). (Československá statistika ; 9. Řada VI, Sčítání lidu ; seš. 1).

- v Národní knihovně ČR dostupné pro objednání k prezenčnímu studiu do studovny v naskenovaných katalozích Katif (http://katif.nkp.cz ): Generální katalog I > Slad - Sterl > Statistik-Stau > č. záznamu 90 (signatura 54 C 3585, sv. 9, řada 6, seš. 1).

* Statistický lexikon obcí v Čechách : úřední seznam míst podle zák. ze dne 14. dub. 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. : vyd. minist. vnitra a Stát. úřadem statist. na zákl. výsledků sčítání lidu z 15. února 1921. V Praze : Stát. úřad statist. : Bursík a Kohout [distributor], 1923. xxiv, 596 s. . tabulky ; 31 cm.

- informace o dostupných exemplářích k dispozici v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

* Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I, Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání / předml. [naps.] Jan Auerhan a Antonín Boháč. Praha : Státní úřad statistický : Bursík a Kohout [distributor], 1934 (Státní tiskárna). 55, 205 s. ; 31 cm. (Československá statistika. Ř. VI, Sčítání lidu ; sv. 98, seš. 7)

- informace o dostupných exemplářích k dispozici v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

* Statistický lexikon obcí v zemi České : úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. V Praze : Orbis, 1934. 1 sv. (přeruš. str.) ; 4°. (Statistický lexikon obcí v republice Československé ; [sv.] 1). Vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930.

- informace o dostupných exemplářích k dispozici v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

* Sčítání lidu a soupis domů a bytů v Republice československé ke dni 1. března 1950. Díl 1, Nejdůležitější výsledky sčítání lidu a soupis domů a bytů za kraje, okresy a města. Praha : Stát. úř. statistický, 1957. 171 s. : 12 mp. příl. ; 4°. (Československá statistika. Řada A ; Sv. 3)

- dle elektronického katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) zařazeno do Národního konzervačního fondu

* Statistický lexikon obcí Republiky Československé 1955 : podle správního rozdělení 1. ledna 1955, sčítání lidu, domů a bytů 1. března 1950. Praha : Státní úřad statistický a min. vnitra, 1955. 574 s. ; 31 cm

- informace o dostupných exemplářích k dispozici v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc )

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2012 16:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu