Národní listy, Čas

Text dotazu

Dobrý den,
zajímala by mne historie periodika Národní listy a časopisu Čas do roku 1900. Mohli byste mi, prosím, pomoci s případnou literaturou?
Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

 

bližší informace k periodiku Národní listy (volně přístupné v digitální knihovně NK ČR, Kramerius 3 - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452626) obsahují například níže uvedené publikace, které jsme nalezli v elektronickém katalogu NK ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

 

* Národní Listy: jubilejní sborník: 1861-1941. V Praze: Pražská akciová tiskárna (Národní listy), 1941. 253 s. Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 5: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:37cbac90-9c49-11e7-ae0a-005056827e52 

 

* Půl století "Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911]. 244, 3 s. Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 5: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:7048fec0-986f-11e2-9a08-005056827e52 

 

* ŘEPA, Milan, ed. a VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, ed. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn, 1997. 189 s. ISBN 80-902023-7-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/339295/pdf

Dostupné v digitální knihovně Kramerius 5 (z důvodu ochrany autorských práv pouze z počítačů ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:957b12a0-1c80-11e4-8f64-005056827e52 

 

* TŮMA, Karel. Život Dra. Julia Grégra: slavného obrance svobody české. V Praze: Tiskem i nákladem Edvarda Beauforta, 1896. 401 s. Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 3 (pro zobrazení použijte prohlížeč MS Explorer): http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1071536

 

* HELLER, Servác. Dr. Julius Grégr, jeho doba a působení. V Praze: S. Heller, 1898. 24 s.

 

* Grégr, Julius. In: Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Desátý díl, Gens-Hedwigia. V Praze: J. Otto, 1896. S. 460-462.

 

Jako další zdroj můžete využít článkovou bibliografii Ústavu pro českou literaturu AV ČR - Bibliografie české literární vědy (od r. 1945) - https://aleph22.lib.cas.cz/F/?func=file&amp=&amp=&file_name=find-b&local_base=UCLA&pds_handle=GUEST. Kromě zmíněných článků databáze obsahuje také záznamy článků/polemik vztahujících se k již konkrétním kauzám komentovaným v Národních listech.

 

* VRÁNKOVÁ, Jana. Národní listy, Grégrové a jejich tiskárna. Grand Biblio. 2008, 2(30), 12-13. ISSN 1802-3320.

 

* MARTÍNEK, Miloslav. Počátky Národních listů. Právo. 2001, 11(15), 32-33. ISSN 1211-2119. Magazín Právo.

 

* "Národní Listy" oblékají zase.. Hlas národa. 1888. O: Národní listy; mj. též odsouzení nízké úrovně nového satirického časopisu Julia Grégra Šípy. (Grégr Julius).

 

* Od 1.ledna 1861 počneme vydávati: Národní listy. Tagesbote aus Böhmen. 1860, 9(20).

 

Dále můžete navštívit Památník národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/), v jehož literárním archivu (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pruvodce-po-fondech-literarniho-archivu/) jsou uložené archivní fondy Národních listů a také pozůstalost jejich prvního vydavatele Julia Grégra:

 

* Julius Grégr (1831-1896) - literární pozůstalost v archivu Památníku národního písemnictví (http://www.badatelna.eu/fond/2729/uvod/3832)

 

* Národní listy - redakční archiv

1861 - 1941; deník Národní strany svobodomyslné, od r. 1919 Národní demokracie.

Část redakčního archivu v rozsahu 7 kartonů, 1861 - 1941.

1. Korespondence přijatá.

2. Rukopisy redakční (V. Dyk, R. Jesenská, K. Kramář, R. Medek, A. Wenig).

3. Tisky.

4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

 

K časopisu Čas (v digitalizované podobě volně dostupný na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Cas)  jsme nenalezli žádnou samostatnou publikaci, ale jeho historii se věnují dokumenty vážící se k jeho vydavateli, Janu Herbenovi (viz elektronický katalog NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

 

* CHÁB, Václav. Jan Herben. Vydání I. Praha: Orbis, 1947. 37-[I] s. Kdo je; [Sv.] 87.

Dostupné v digitální knihovně Kramerius 5 (pouze z počítačů ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:00dce890-da81-11e2-9923-005056827e52

 

* VRBA, Jan. Jan Herben. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1937. 82 s., 2 l. obr. příl.

Dostupné v digitální knihovně Kramerius 5 (pouze z počítačů ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:9dae1e80-b65b-11e3-b833-005056827e52

 

* PRAŽÁK, Albert. Jan Herben. Turnov: Jan Jiránek, 1937. 54 s. Dostupné v digitální knihovně Kramerius 5 (pouze z počítačů ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:4e56bb50-60b9-11e3-ac69-005056827e51

 

* HERBEN, Jan. Kniha vzpomínek. V Praze: Družstevní práce, 1935. 663 stran. Svět. Nová řada; XIII. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/353351/pdf

Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 5: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:29ba6230-201c-11e2-89b1-005056827e52

 

* DOMORÁZEK, Karel. O Janu Herbenovi. Praha: Svaz národního osvobození, 1938. 106, [v] s. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 138. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/385756/pdf

Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius 5: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:be94c1e0-7128-11e7-b92d-005056827e51 

 

* HERBEN, Jan a HOŘEC, Jaromír, ed. Proti proudu. Praha: Česká expedice, 1997. 238 s., [16] s. obr. příl. Hlas; sv. 6. ISBN 80-85611-79-1.

Dostupné v digitální knihovně Kramerius 5 (pouze z počítačů ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:520293f0-7c52-11e3-b0d1-005056827e51 

 

* ŠPAČKOVÁ, Jana. Jan Herben: politik, novinář, spisovatel: (1857-1936). 1. vydání. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2015. 220 stran. ISBN 978-80-7453-606-9.

 

Několik článků jsme nalezli také ve výše zmíněné Bibliografii české literární vědy:

 

* PLACHT, Václav. Čas. Kostnické jiskry. 1989, 74(4), 3. ISSN 0139-505X.

 

* KRAUS, Arnošt. U kolébky Času: Před padesáti lety založen čtrnáctideník Čas. Lidové noviny. 1936, 44(20), 5-6.

 

* KRAUS, Arnošt. Z počátků Času. Naše doba. 1927, 34(15), 454-459.

 

* HERBEN, Jan. Dvacet let za námi!. Čas. 1907, 21(1), 2-3.

 

* Nové časopisy. Moravská Orlice. 1886, 15(31), 3. Redakcí: Herben Jan vyšlo v Praze 1. číslo: Času. Bude vycházet 2x měsíčně. Dne 20. 12. vyšlo 1. č. měsíčníku: Zahrádka sv. Františka. Má též část zábavnou.

 

* Nový časopis. Národní listy. 1886, 26(23), 3. Herben J. počne vydávati v Praze - Král. Vinohradech - nový čtrnáctideník "Čas" - "věnovaný otázkám veřejným".

 

Stručné informace o historii vydávání, změnách názvu, vydavatelích a přílohách obou periodik můžete získat ze záznamů v elektronickém katalogu NK ČR -  https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001299805&local_base=NKC, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001285903&local_base=NKC, nebo z databáze PER Moravské zemské knihovny v Brně (Periodika vydávaná v českých zemích) - https://aleph.mzk.cz:443/F?func=direct&doc_number=000030649&local_base=SBP01&format=999, https://aleph.mzk.cz:443/F?func=direct&doc_number=000040203&local_base=SBP01&format=999

 

Základní infmace jsou dostupné také na internetu, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_listy, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas_(%C4%8Dasopis)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2019 13:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu