Národní knihovna ČR, fondy

Text dotazu

Kolik je v NKC knihovních jednotek, kolik gigabajtů by bylo třeba na uložení těchto fondů v digitální podobě a kolik běžných metrů potřebuje Vaše instituce na uložení vašich fondů?

Odpověď

Dobrý den,

základní údaje o fondech NK najdete ve výroční zprávě za rok 2005, v elektronické podobě je k dispozici na adrese:
http://www.nkp.cz/files/vz2005.pdf .
Pokud jde o běžné metry našich fondů, je obtížné stanovit nějaký odhad (podle kolegů z příslušného oddělení zabere 1 bm cca 30 svazků knih běžného menšího formátu, nebo 10 svazků větších rozměrů). Při zaokrouhlení na 6 mil. knih jednotek to dává údaj v rozmezí 200 000 - 1 200 000 bm. Skutečná hodnota bude zřejmě spíše v dolní části odhadu.
K digitalizaci:
V současné době má NK zdigitalizováno 2 miliony stran (stran nikoli svazků) dokumentů, což zabírá cca 12 TB paměti. Byl proveden odhad, že digitalizace Národního konzervačního fondu (http://konspekt.nkp.cz/nkfchar.phtml) by zabrala přes 35 TB. Jedna strana dokument zabere cca 1MB v případě velkých formátů (noviny) a cca 250kB u malých. Lze udělat odhad (počítáme-li zhruba 5 milionů svazků - což je o něco méně než skutečný stav), v průměru třeba 200 stran na dokument a třeba 0,5MB na stranu. To by bylo značně hypotetické číslo, vpodstatě jen řádový odhad. Ve skutečnosti se samozřejmě nepočítá s plnou digitalizací, to by bylo finančně neúnosné. V jednání je nákup digitální knihovny s kapacitou 25TB, což může dát obraz o rozměrech digitalizace v NK.

Základní statistické údaje o Národní knihovně v roce 2005 Knihovní jednotky celkem 6 197 320 . z toho rukopisy 14 905 . mikrografi cké dokumenty 19 498 . audiovizuální dokumenty 36 653 . elektronické dokumenty 3 480

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2008 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu