Národní knihovna a veřejné knihovny

Text dotazu

Dobrý den, moc by mě zajímalo,v jakém vztahu byla Národní knihovna k veřejným knihovnám před rokem 1989 a jaký ho má nyní. (napr: služby, kurzy, atd.) Předem velmi děkuji za odpověď.

Odpověď

Před rokem 1989 Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) plnila ze Zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven tyto funkce:
a) byla ústřední knihovnou jednotné soustavy knihoven
b) plnila funkce metodického a koordinačního ústředí pro síť veřejných knihoven
c) řešila základní otázky organizační výstavby jednotné soustavy knihoven
d)zajišťovala odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro síť veřejných knihoven.

V současné době a v souladu se zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, je Národní knihovna ČR centrem systému knihoven. Zpracovává koncepční, metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v ČR. Poskytuje poradenské, konzultační a expertní služby knihovnám, zejména veřejným, i jejich zřizovatelům. Shromažďuje údaje o veřejných knihovnách. Zabývá se speciálními úkoly veřejných knihoven pro vymezené skupiny obyvatelstva. Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven. Plní fukci Koordinačního centra programu Veřejné a informační služby knihoven (VISK). Zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.

Další informace najdete na adrese : http://knihovnam.nkp.cz

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.02.2008 11:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu