národní informační systém

Text dotazu

Dobrý den,
píšu seminární práci o národním informačním systému (resp. roli knihoven v
něm), ale přestože jsem hledala na webu, na stránkách NK ČR i v KKL, nenašla
jsem vůbec, co to národní informační systém je. Pouze v KKL jsem našla
Národní informační středisko, literatura o něm je ale z počátku 90. let,
nevím tedy, jestli jí můžu považovat za aktuální. Mohli byste mi prosím
pomoci najít, co národní informační systém je a kde o něm najdu podrobnější
informace?
Předem velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

přesnou definici národního informačního systému jsme bohužel také nenašli, ale po prostudování potřebných materiálů je možné jeho účel odvodit.

Jako první je třeba definovat informační systém. Definicí je několik, ale uvědomíme-li si, že vaše téma se pravděpodobně týká informační politiky státu, je možné přijmout následující definici: "Informační systém - funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností" (Štědroň, 2007, s. 13).

Zmíněná informační politika státu má - obecně řečeno - za cíl využít možnosti moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti tzv. informační společnosti. Více se o informační společnosti a informační politice státu můžete dočíst v publikacích:

* VOŽENÍLEK, Vít. Geoinformační aspekty státní informační politiky ČR. 1. vyd.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 187 s. ISBN 978-80-244-2253-4.

* WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 2nd ed.. London : Routledge, 2002. 304 s. ISBN 0-415-28201-2.

Vybrané části knihy dostupné i na Gogole Books:

http://books.google.com/books?id=eJmKRHNARAEC&hl=cs&source=gbs_ViewAPI  

* MUSIL, Josef. Komunikace v informační společnosti. Vyd. 1.. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 144 s. ISBN 978-80-86723-39-6.

* ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce. 1. vyd.. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. 172 s. ISBN 978-80-87041-25-3.

Užitečné by také mohly být články:

* PELIKÁNOVÁ, Radka. Evropská unie na cestě k informační společnosti. In: Evropské a mezinárodní právo. Roč. 11, č. 3-4 (2002), s. 3-13. ISSN 1210-3977.

* VLASÁK, Rudolf. Informační politika [elektronický zdroj] : základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. Editoři Richard Papík, Martin Souček, Anna Stöcklová [CD-ROM]. Praha : Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2002. [194] s.

* KALCŮ, Petra. Informační politika České republiky na přelomu století. In: Informace : Knihovna Akademie věd ČR. č. 1/2 (2001), s. [3]-39. Pozn.: Zkrácená verze diplomové práce

Významný přelom v oblasti informační politiky státu a utváření informační politiky byl v posledních letech díky vzniku Ministerstva informatiky ČR v roce 2003 a v roce 2004 došlo ke schválení Státní informační a komunikační politiky, známé také jako e-Česko 2006. Po zániku Ministerstva informatiky přešla jeho činnost na Ministerstvo vnitra ČR, kde na jejich webových stránkách můžete nalézt podrobné informace k eGovernmentu (definován jako série procesů umožňující výkon veřejné správy a uplatňování práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti (Štědroň, 2007, s. 12).

V České republice v současné době neexistuje jednotný systém, který by zahrnoval např. všechny registry, tudíž občan by poté nemusel kvůli konkrétnímu problému navštěvovat různé organizace, ale pouze jednu a data by kolovala mezi dalšími relevantními institucemi. Přesto se však ČR snaží o komfortní přístup k občanům a vytváří prostředí pro eGovernment. Přehled o jeho fungování je názorně ukázán na eGONovi, symbolu eGovernmentu, viz http://www.mvcr.cz/clanek/egon-jako-symbol-egovernmentu-moderniho-pratelskeho-a-efektivniho-uradu-252052.aspx .

Role knihoven v informační společnosti a informačním systému je ukázána např. v článku "Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti" - http://www.ikaros.cz/role-knihovny-v-ekonomickem-prostredi-informacni-spolecnosti , Power Pointové prezentaci: Státní informační politika: šance pro knihovny, archivy a muzea? - www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/AKMRichter0612.ppt .

Všechny výše uvedené knihy naleznete v online katalogu Národní knihovny ČR (katalog je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F ), na téže adrese je možné vyhledat i záznamy uvedených článků v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících). Vyhledávání je možné dle předmětových hesel - informační společnost*, informační politika, národní informační politika, knihovn*, informační systém*, apod. Pozn.: * umožňuje pravostranné rozšíření slov.

Pro rešerši k danému tématu Vám také doporučujeme vyhledávání v online licencovaných databázích, které jsou pro registrované uživatele dostupné v NK ČR, dále např. ve vysokoškolských knihovnách či větších (krajských) knihovnách. V NK ČR bychom Vám doporučili především multioborovou datababázi Ebsco, zde konkrétně všeobecně zaměřenou Academic Search Complete a oborově knihovnickou Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text a dále databázi Library and Information Science Abstracts a Emerald.

Informace o databázích, podmínkách a možnostech přístupu k nim v NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=LicencovanUo.online.databUEze&submenu3=104 .

S dotazem se můžete také obrátit na Knihovnu knihovnické literatury, kontakt: kkl@nkp.cz .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.10.2011 09:16

Alena píše:
Neděle 29.12.2019 09:14
Dobrý den,
četla jsem, že nemocnice po patologicko-anatomické pitvě zasílají Pitevní protokol do NISu. Dá se někde najít spojení na NIS, např. adresa a e-mail a nebo datovou schránku ? A nebo poradíte, kde se dá v Národních registrech provedená pitva najít ? Píší, že jen soudní pitvy mají registr....
Díky předem
                                                           Vosičková
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu