Národní divadlo

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak dlouho trvaly práce na Národním divadle než byla uzavřena finanční uzávěrka.

Odpověď

Dobrý den, z formulace Vašeho dotazu zcela přesně nevíme, jaké údaje hledáte.
Prozatimní divadlo bylo postaveno v roce 1862, výstavba budovy Národního divadla včetně obnovy po požáru probíhala v letech 1868-1883, při rekonstrukce historické budovy ND ve 20.století  pak bylo divadlo uzavřeno v roce 1977 a slavnostně otevřeno spolu s nově vystavěnou Novou scénou v roce 1983. V případě, že jste Váš dotaz směřoval na současný stav ND, doporučovali bychom Vám obrátit se přímo na Národní divadlo (http://www.narodni-divadlo.cz/).

Snahy o vybudování českého divadla se objevovaly již od 70.let 18.století.
29.1.1845 předložil Palacký stavovskému výboru českého sněmu žádost o divadelní výsadu s návrhem vhodné parcely na nároží dnešní Národní třídy a Smetanova nábřeží. Koncesi k "vystavění, zařízení, vydržování a řízení" samostatného českého divadla  vydaly stavové české země 9.4.1845. Stavět se mělo z kapitálu získaného prodejem akcií divadla, požadavek sněmu na zajištění základního kapitálu před zahájením jeho výstavby však vyvolal zdržení. Čeští stavové zároveň vyžadovali ustavení orgánu, který by udělenou koncesi realizoval jako odpovědná osoba. Tímto orgánem se stal Sbor pro zřízení Českého Národního divadla  ustavený v roce 1850 (knihy o historii ND uvádějí datum 10.7.1850, případně 12.9.1850). První veřejné provolání v češtině a němčině, které zahájilo sbírky na získání prostředků ke stavbě, vydal Sbor 21.4.1851.  Z výnosu prvních úspěšných sbírek Sbor zakoupil v dubnu 1852 za 47 615 zlatých od pražské obce pozemek bývalé solnice na jižní části pravobřežního předmostí nového řetězového mostu ohraničený na severu dnešní Národní třídiou a na východě Divadelní ulicí, na jihu tehdejším nájemním domem dr. Poláka, parcela měla cca 2790 m2.

Neúspěšná architektonická soutěž vypsaná na jaře 1854 zcela vyčerpala pokladnu Sboru. V této době vítězila minimalistická koncepce skromného divadla a na začátku 60.let byla přijata myšlenka Zemského stavovského sněmu, vybudovat Prozatimní divadlo s využitím části parcely bývalé solnice u řetězového mostu,  vypracováním projektu byl po neúspěšné soutěži pověřen Ignác Ullman. Ullman postavil Prozatimní divadlo v rekordní lhůtě 6 měsíců na ploše 568 m2 za pouhých 106 626 zlatých. Divadlo zahájilo svůj dvacetiletý provoz 18.11.1862. Po valné hromadě Sboru 5.2.1865 získali převahu ve Sboru mladočeši a nový Sbor si jako svůj první úkol stanovil opatření projektu pro definitivní Národní divadlo, k vypracování návrhu vyzval přímo Josefa Zítka. Poté, co se přihlásili další architekti, Sbor připustil užší soutěž, které se kromě Zítka zúčastnil I.Ullman, Josef Niklas, po uzávěrce v srpnu 1866 byl dodán anonymní návrh vídeňského architekta. Soutěž vyhrál J.Zítek, kterému experti doporučili některé úpravy, 29.4.1867 Sbor uzavřel se Zítkem předběžnou smlouvu, 14.9.1867 pak smlouvu konečnou. Smlouva na stavební práce byla po konkursu uzavřena 15.9.1867 se stavitelem Františkem Havlem. O rok později byla odklizena solnice, provedeny zemní a zakládací práce a 16.5.1868 byl slavnostně položen základní kámen. Základy ND byly dokončeny 9.11.1868, přes finanční problémy a výměnu stavitele bylo divadlo pod střechou koncem roku 1877. V té době již náklady přesáhly 1 milion zlatých a dvojnásobně tak překročily rozpočet. V této situaci Sbor vyvinul svou poslední aktivitu a získával peněžní dary, zdarma poskytovaný stavební materiál a řemeslné výrobky a organizoval první "brigády" pražských pracujících. Až během stavby v roce 1872 ustanovil Sbor zvláštní Komisi pro návrh na zevní zkrášlení ND, sochařské soutěže byly vypsány v roce 1873 a 1875, malířské v roce 1873  a 1877. V téměř dokončeném divadle se 11.6.1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa konalo slavnostní představení Libuše, pro diváky mělo být ND slavnostně otevřeno 11.9.1881. Po  premiéře Libuše se v divadle konalo ještě 12 představení, poté byla budova uzavřena, aby mohly být provedeny poslední úpravy. Při montáži hromosvodu propukl 12.8.1881 na střeše požár a divadlo vyhořelo.

Po požáru získal Sbor díky darům a novým sbírkám během 47 dní 1 milion zlatých. Od zahájení sbírek v roce 1850 dosáhl spolu s dary jejich celkový výnos 3 204 129 zlatých. Novostavba Zítkovy historické budovy ND stála 1 815 000 zl., rekonstrukce a dostavba do nové podoby 1 389 129 zl. Rychlé bylo po požáru i tempo rekonstrukce a dostavby, ty probíhaly jen půldruhého roku, během rekonstrukce se až do 14.4.1883 hrálo v Prozatimním divadle. Po rezignaci J.Zítka se jeho nástupcem stal architekt Josef Schulz, který provedl některé stavební změny a architektonicky spojil do jednoho celku objekt Národního divadla, nový jižní administrativní objekt a Prozatimní divadlo.  Obnovenou a rozšířenou novostavbu předal F.L.Rieger prvnímu řediteli F.A.Šubertovi 18.11.1883.

Impuls k rekonstrukci a dostavbě ND dal už v r. 1957 havarijní stav Kaurových domů, které vytvářely nároží Národní třídy a Divadelní ulice, v r. 1958 byly strženy. V témže roce proběhla první veřejná soutěž a v r. 1959 užší architektonická soutěž. Na počátku 60.let byly práce na vítězném projektu zastaveny. Druhá architektonická soutěž byla vypsána 1962, obeslána byla 106 návrhy. Užší soutěž proběhla v letech 1964-1965, 1. cenu získal prof.ak.arch.Bohuslav Fuchs z Brna. V souvislosti s nedořešeným programem dostavby okolí ND nebyla tato akce do konce 60.let realizována. Historická budova ND byla kvůli rekonstrukci od 1.4.1977 na 6 let uzavřena.  Projekt souboru dostavby areálu ND v celém prostoru za Divadelní ulicí od bývalého Voršilského kláštera na Národní třídě až po školu v Ostrovní ulici byl zadán v roce 1973, urbanistická koncepce byla schválena v r. 1974. Úvodní projekt architektů Pavla Kupky a Ivo Loose a kolektivu byl schválen v r. 1978. Na sklonku 70.let došlo ke značnému zpoždění projektových, stavebních a technologických prací, vláda ČSSR proto v r. 1980 přijala usnesení o rekonstrukci a zástavbě okolí ND. V roce  1981 došlo k úpravě stavebního programu objektu na Národní třídě, jeho náplň byla změněna na Novou scénu Národního divadla (arch. Karel Prager). Nové divadlo bylo vyprojektováno a realizováno za necelé 2 roky. Slavnostně byla historická budova ND otevřena 18.11.1983  Smetanovou operou Libuše, Nová scéna zahájila činnost 20.11.1983 Strakonickým dudákem J.K.Tyla.

Použitá literatura:
* BENEŠOVÁ, Zdeňka. Národní divadlo : historie a současnosti budovy. Praha : Národní divadlo, 1993. 127 s. ISBN 80-7258-001-9.
* NOVÝ, Otakar.  Národní divadlo 1883-1983 : stručné dějiny jeho budování a průvodce budovou. Praha : Národní divadlo, 1983. 88 s.
* TVRZNÍK, Jiří. Brány se dnes otvírají. Mladá fronta. 1983, roč. 39, č. 273 (18.11.1983), s. 4.
* ČERNÝ, František. Na uvítanou Nové scéně. Tvorba. 1983, č. 45 (9.11.1983), s. 8.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2008 15:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu