národní bibliografie

Text dotazu

Dobrý den, dostal jsem ve škole zadání na přehledovou studii "srovnání české a slovenské bibliografie". Chci se zaptat kde najdu potřebné informace, popřípadě nějaký hezký názor. Vím akorát co stručně znamená bibliografie. Díky za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, z Vašeho dotazu se domníváme, že se zajímáte o českou a slovenskou národní bibliografii.
Zde je třeba rozlišovat retrospektivní národní bibliografii, která dokumentuje vydaná díla za určité časové období a souběžnou národní bibliografii.
Národní bibliografii lze "uchopit" pomocí těchto hledisek:
- autorské - díla národního autora vydaná kdekoli
- jazykové - díla vydaná v národním jazyce kdekoli
- obsahové - díla mající obsahový vztak k národu vydaná v jakémkoli jazyce, kdekoli a kýmkoli
- územní (teritoriální) - díla vydaná na území daného státu
- časové - díla vydaná za určité časové období

Tyto hlediska byla často důležitá při budování retrospektivní národní bbg, jak dále sám uvidíte. Vzhledem ke společné historii České a Slovenské republiky, budou nékteré bibliografie zákonitě společné, především u retrospektivní bbg. Přehled bbg Vám uvádíme dle rozdělení na retrospektivní a souběžné.

Retrospektivní národní bibliografie:
1) * TOBOLKA, Zdeněk. Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Díl 1, Prvotisky (do r. 1500). Praha : Knihkupectví Fr. Topiče, 1925. 2 sv.

   * TOBOLKA, Zdeněk. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : tisky z let 1501-1800. V Praze : Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků : Státní tiskárna [distributor], 1925-1967. --    sv.

- jedná se o dílo zahrnující pouze jazykové hledisko- tzn. zahrnuje pouze česká bohemika a slovenská slovenika, příp. i cizí díla obsahující část v českém/slovenském jazyce
- digitální podoba na www: http://www.knihopis.org/

2) * Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800 [elektronický zdroj]. I., Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. [redakce Anežka Baďurová]. Textová data. Praha : Akademie věd České republiky, c2003. 1 elektronický optický disk (CD-ROM).

- zpracováno hledisko - cizojazyčné tisky z tiskáren, které působily na území dnešní ČR; zahraniční vydání cizojazyčných děl národních autorů; cizojazyčné dokumenty cizích autorů vydané v zahraničí, pokud svým obsahem, místem vzniku apod. mají vztah k českému, moravskému nebo slezskému prostředí

3) * Národní retrospektivní bibliografie 19.století
- dostupné prostřednictvím naskenovaného katalogu KATIF na adrese http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx .
-zahrnuje jazykovou produkci bez teritoriálního omezení

4) * Národní česká retrospektivní bibliografie 20. století
- DB záznamů českých dokumentů publikovaných ve 20. st., projekt ukončen r. 2000, jeho výstup publikován na CD-ROM

5) * STT- databáze starých tisků a map 1501-1800 Národní knihovny - jedná se o dokumenty, které jsou ve fondu Národní knihovny, bázez dostupná na adrese http://sigma.nkp.cz/F

Souběžná národní bibliografie
- aktuálně vydávaná národní lit., dok., inf. zdroje včetně elektronických

Česká souběžná národní bibliografie
- počátky v roce 1917- Český bibliografický ústav, od roku 1922 tištěný Bibliografický katalog ČSR, r. 1935 první legislativa týkající se povinného výtisku jako hlavního zdroje tvorby souběžné národní bibliografie
- přístup na webu a CD-ROM + DVD, dostupné na adrese - http://sigma.nkp.cz/F

Slovenská souběžná národní bibliografie
- počátky společné s českou souběžnou národní bibliografií
- 1947 - zákon o PV na Slovensku - registrace v Matici Slovenské
- SNB dnes registruje nejen tradiční typy dok., ale i netradični - nepublikované a polopublikované dokumenty, AV dokumenty
- informace o současné praxi jak souběžné tak i retrospektivní bbg na www stránkách Slovenské národní knihovny - www.snk.sk / http://www.snk.sk/?narodny-bibliograficky-ustav-poslanie .
Dále např. na www: http://www.aib.sk/produkty/snb.htm .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 10:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu