Napoleon uspořádání Evropy

Text dotazu

Jak chtěl Napoleon Bonaparte uspořádat hranice evropských států v případě svého vítězstí?

Odpověď

Dobrý den,
o Napoleonových představách o uspořádání Evropy jsme nalezli jen kusé zmínky, ale z těchto zmínek a z jeho vojenského tažení a obsazování území lze vyvodit, že si s největší pravděpodobností představoval či dokonce chtěl docílit vytvoření sjednocené Evropy. V 90. letech 17. století údajně hovořil o vytvoření evropské rodiny, ve které by hrála rozhodující úlohu Francie. Po několikaleté odmlce, způsobené vojenským tažením po téměř celé Evropě, se ve vyhnanství na Sv. Heleně navrátil k úvahám o sjednocené Evropě.

Po vojenských expanzích Napoleona byla vytvořena řada satelitních republik v zemích kolem Francie, některé z nich ovšem měly krátký život. Napoleon se jednotlivými zábory také snažil přetvořit svoji politiku v něco, co se stále více podobalo dynastické politice imperialismu v jedné rodině. Nejprve se jednalo o čirou fantazii, zrozenou snad z jeho bombastické vize vytvoření rozsáhlého císařství sahajícího až k vodám Nilu během jeho egyptského tažení v letech 1798-99. Plán se však stával proveditelnějším a reálnějším tím, jak se jeho pozornost trvaleji ubírala na kontinentální Evropu, kde měla pozemní tažení z období 1805-07 rozhodující význam. Od května 1803 do 1812, kdy zahájil osudné ruské tažení, rozšířil Napoleon oficiální území Francie tak, že nakonec přirozené hranice vypadaly zcela nepřirozeně. Během svých vítězných tažení zabíral Napoleon jednotlivá území, např. italská republika se stala královstvím v roce 1805, centrum měla v Lombardii, její korunu převzal Napoleon sám; 1807 vytvořil Napoleon Vévodství varšavské z pruských zemí v Polsku apod. V letech 1808 a 1809 nabraly Napoleonovy imperiální ambice trochu jiný směr jižně od Pyrenejí, jižně od Alp a směrem k jaderskému pobřeží.
V době teritoriálního vrcholu zahrnovaly oficiální hranice císařství 130 departmentů s celkovou populací 44 milionů obyvatel. Započteme-li všechny další státy, které velké císařství podle různých ústavních úprav zahrnovalo, ovládal Napoleon více než 80 milionů poddaných. Nutno podotknut, že jednotlivá zabraná území velmi často svěřoval do rukou svých příbuzných či spojenců.

O myšlenkách vytvořit model sjednocené Evropy byste se s velkou pravděpodobnosti nejspíše dočetl v jeho pamětech, např. knižně vydané Napoleonovy paměti: jím samým diktované na ostrově sv. Heleny generálům, kteří tam s ním byli v zajetí.
Pro podrobnější informace vám doporučujeme přečíst publikace, z nichž některých jsme čerpali informace také my. V nich naleznete nejenom podrobnější informace a Napoleonových taženích, ale na jejich základě si můžete také vytvořit představu o osobnosti Napoleona Bonaparte, jeho vladařských, politicích a vojenských ambicích a reálných úspěších.
Literaturu dohledáte v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/); v případě zájmu o dané téma Vám doporučuje vyhledat a prostudovat i jiné knihy, než jsou uvedeny v přehledu literatury.

 

Použité zdroje

NAPOLEON I.. Napoleonovy paměti: jím samým diktované na ostrově sv. Heleny generálům, kteří tam s ním byli v zajetí. Praha: Julius Albert, 1929. 366, [VI] s. Knihovna klasických memoarů; 1.
ELLIS, Ellis Geoffrey H. Napoleon. Překlad Antonín Jeřábek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 231 s., [10] s. obr. příl. Historická paměť; sv. 16. ISBN 80-7185-405-0.
JOHNSON, Paul. Napoleon. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 166 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-86598-52-7.
http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/340502
https://is.muni.cz/th/34269[…]hu_v_evropskem_kontextu.txt

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu