Námořní obchod v EU

Text dotazu

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na dostupnou
literaturu k problematice námořního obchodu v Evropské unii.

Odpověď

Dobrý den,

posílám možné zdroje pro vaší práci. Další je možné dohledat v Souborném
katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz, katalog pro prohlížení je
volně dostupný. Pokud jste studentkou VŠE nebo externím uživatelem knihovny
VŠE máte k dispozici elektronické zdrojehttp://ciks.vse.cz Zde zjistíte i
dostupnost pramenů. Uvádím i závěrečné práce obhájené na VŠE, práce jsou
volně dostupné, odlaz je uveden buď v on-line katalogu nebo lze využít i
http://isis.vse.cz/zp/. Statistické údaje najdete na webu OECD
http://www.oecd.org/statistics/ nebo Eurostatu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.

Pro získání dalších informací z Evropské unie můžete navštívit knihovnu při
Zastoupení EU v ČR v Praze, v Jungmannově ulici 24, kde vám jistě dohledají
další aktuální materiály,
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm.

Internetové zdroje:
http://europa.eu/pol/fish/index_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/maritime_affairs/l66049_cs.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/index_cs.htm
http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/clenove-namorniho-klubu-jednali-o-nove-namorni-pol
http://www.tydenvevrope.cz/theme.aspx?themeid=16
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/evropsky-fond-namorni-rybarskou-politika-4342.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/faq/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/magazine/mag57_cs.pdf


Literatura:
Braathen, Nils Axel: Environmental impacts of international shipping :  the
role of ports. Paris : Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2011
Svobodová, Klára: Námořní doprava v mezinárodním obchodě - elektronický
zdroj. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta
mezinárodních vztahů, 2011
Kozlová, Marcela: Mezinárodní námořní konference [elektronický zdroj].
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta
mezinárodních vztahů, 2010
Kolcunová, Jana: Nové trendy v námořní dopravě [elektronický zdroj].
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta
mezinárodních vztahů, 2009
An integrated maritime policy for the European Union : communication from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committe of the Regions. Luxembourg :
Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
Novák, Radek: Námořní přeprava. Praha : ASPI, 2005.
Stopford, Martin: Maritime economics. London : Routledge, 1997.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 11:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu