Nákupní chování, sémantický diferenciál

Text dotazu

Mám bakalářskou práci na nákupní chování s praktickou částí na využití sémantického diferenciálu. Mohu poprosit o doporučení literatury k tomuto tématu?

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu, některé mají volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u daných publikací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu.  

 

Při dalším hledání Vašeho tématu doporučuji použít termíny:

sémantický diferenciál

spotřebitelské / nákupní chování

výzkum / průzkum

dotazník

 

 

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Identifikace cílových skupin, vytvoření profilu segmentů a návrh marketingové strategie firmy

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11135/valenta_2010_dp.pdf?sequence=1

 

PRAKTICKÁ APLIKACE PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍCH

http://is.muni.cz/th/69022/fss_b/bc_prace_komplet.txt

 

Sémantický diferenciál

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/semanticky-diferencial.php

 

The Semantic Differential and Attitude Research

http://www.indiana.edu/~socpsy/papers/AttMeasure/attitude..htm

 

Tvorba image firmy RYOR v rámci konkurenčního pole – základní dimenze

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/17607/m%C3%A1%C4%8Del%20d%C4%9Bkanov%C3%A1_2011_dp.pdf?sequence=1

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Bártová, Hilda, Bárta, Vladimír a Koudelka, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 243 s. ISBN 80-245-0778-1.

 

Bártová, Hilda, Bárta, Vladimír a Koudelka, Jan. Spotřebitel: (chování spotřebitele a jeho výzkum). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4.

 

Bearden, William O. a Netemeyer, Richard G. Handbook of marketing scales: multi-item measures for marketing and consumer behavior research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, ©1999. xiv, 537 s. ISBN 0-7619-1000-X.

 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. a Engel, James F. Consumer behavior. 10th ed. Mason: Thomson, 2006. xlii, 790 s. ISBN 0-324-27197-2.

 

Foret, Miroslav. Marketingový průzkum. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. iv, 121 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-2183-2.

 

Kardes, Frank R., Cline, Thomas W. a Cronley, Maria L. Consumer behavior. Mason: South-Western/Cengage Learning, 2011. xx, 459 s. ISBN 978-0-538-74686-1.

 

Komárková, Růžena, Vysekalová, Jitka a Rymeš, Milan. Psychologie trhu. Praha: Grada, 1998. 154 s. ISBN 80-7169-632-3.

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondech českých knihoven –Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skcm)

Foret, Miroslav a Stávková, Jana. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 159 s. Manažer. ISBN 80-247-0385-8.

 

Koudelka, Jan a Zamazalová, Marcela. Marketing 3 - Chování spotřebitele a výzkum trhu: MG_430: (povinný předmět o rozsahu 4 kredity): učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční formě [CD-ROM]. Praha: [Oeconomica], 2002. Požadavky na systém: prohlížeč Zoner Context (na disku). ISBN 80-245-0360-3.

 

Kozel, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. Expert. ISBN 80-247-0966-X.

 

Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. Psyché. ISBN 80-247-1362-4.

 

Osgood, Charles Egerton, Suci, George J. a Tannenbaum, Percy H. The measurement of meaning. 9th print. Urbana: University of Illinois, 1975. 346 s. ISBN 0-252-74539-6.

 

Schiffman, Leon G. a Kanuk, Leslie Lazar. Nákupní chování. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. xxii, 933 s. ISBN 80-251-0094-4.

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu