Nákup nemovitosti s využitím hypotéky

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi poradit nějakou česky psanou literaturu k tématu nákup nemovitosti s využitím hypotéky? Toto téma bych si ráda zvolila jako svou diplomovou práci. Děkuji velice.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu VŠE, tak také z internetu. Většina dokumentů má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

hypotéka / hypotéky

hypoteční úvěry

hypoteční úvěrování

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Bradáč, Albert a kol. Rádce majitele nemovitostí. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 1055 s. ISBN 80-7201-572-9.

Dušek, Petr a Kos, Bohumil. Právo hypotečního úvěrování. Praha: C.H. Beck, 2001. xii, 208 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-384-1.

Kielar, Petr. Matematika stavebního spoření. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2010. 142 s. ISBN 978-80-86929-63-7.

Lukáš, Vojtěch a Kielar, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007. 84 s. ISBN 978-80-86929-30-9.

Pavelka, František a Opltová, Radka. Jak správně na hypotéky. 2. vyd. Praha: Consultinvest, 2003. 151 s. ISBN 80-901486-7-0.

Poláková, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. ISBN 80-86929-03-5

Syrový, Petr. Financování vlastního bydlení. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-2388-4.

Šoba, Oldřich, Širůček, Martin a Ptáček, Roman. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 300 s. Partners. ISBN 978-80-247-4636-4.

Tomášek, Michal. Spotřebitelské a hypoteční úvěry v Evropské unii: (ve znění právních norem EU). Praha: Komerční banka, 1995. 51 s.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Boučková, Jana. Trh nemovitostí a jeho financování. Praha, 2013. Vedoucí práce Libor Votava.

Doležel, Tomáš. Alternativy financování bydlení v ČR. Praha, 2009. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Dostálová, Barbora. Hypoindex, konstrukce a využití z hlediska bank i dlužníků. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Hübnerová, Petra. Životní pojištění a hypotéka. Praha, 2009. Vedoucí práce Eva Ducháčková.

Jůzl, Ondřej. Možnost financování koupě malometrážního bytu. Praha, 2008. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Kadorík, Martin. Analýza hypotečních produktů bank v ČR. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Kučera, Martin. Hypoteční úvěr a investování do nemovitosti. Praha, 2009. Vedoucí práce Tomáš Křížek.

Kučerová, Barbora. Životní pojištění a jeho role ve financování bydlení. Praha, 2009. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Maule, Marek. Přeshraniční financování bytových potřeb ve vztahu k finanční stabilitě země. Praha, 2008. Vedoucí práce Miroslav Kollár.

Malý, Vratislav. Analýza hypotečního trhu ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce Libor Votava.

Melounová, Tereza. Analýza českého hypotečního trhu a jeho situace v době celosvětové krize. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Michalcová, Šárka. Nemovitost jako předmět investice,možnosti jejího financování a metody oceňování. Praha, 2013. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Peter, Karel. Analýza nabídky úvěrů na bydlení. Praha, 2011. Vedoucí práce Pavel Kolář.

Varecha, Martin. Osobní a rodinné finance: Financování vlastního bydlení. Praha, 2008. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Hypoteční úvěry v České republice

http://is.muni.cz/th/269646/prif_m/diplomova-prace-Urbaskova.pdf

Hypotéka a její zajištění zástavním právem

http://petrotahal.cz/file/PUBLIKACE_ISO_B5_FINAL_verze2.pdf#page=70

Hypotéky (finance.cz)

http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/

Hypotéky (měšec.cz)

http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.11.2013 10:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu