Nakladatelství Toužimský a Moravec

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda mi můžete doporučit nějakou literaturu týkající se vydavatelství Toužimský a Moravec. Nejde mi úplně o indexové záznamy jejich tvorby, spíše hledám něco o historii na československému trhu v širším kontextu.

Odpověď

Dobrý den,

nakladatelství Toužimský a Moravec bylo "nakladatelství  v Praze - Vršovicích zaměřené zprvu na oddechovou beletrii (firma Jan Toužimský), později zejména na dobrodružnou literaturu pro mládež a cestopisy, od 2. světové války  i na původní poezii a prózu."

 

U zrodu nakladatelství stál Jan Toužimský (syn novináře a spisovatele Josefa Jakuba Toužimského), který svou nakladatelskou činnost zahájil v roce 1919 a od roku 1920 provozoval knihkupectví. V roce 1929 vstoupil do jeho firmy dlouholetý přítel Jaroslav Moravec.

Ten v roce 1929 odkoupil vydavatelská práva na díla Karla Maye. Až do roku 1933 byl Moravec tichým společníkem firmy. Od roku 1933 byla vytvořena nová veřejná obchodní společnost Toužimský a Moravec.  V roce 1934 získali koncesi na nakladatelskou činnost. Firma sídlila v Praze XIII - Vršovice, č. p. 683, Oblouková 13. Značkou nakladatelské firmy byla písmena T & M s vyobrazeným delfínem. Kmenovým ilustrátorem nakladatelství byl Zdeněk Burian.

Spolu s ostatními soukromými nakladatelstvími bylo i nakl. Toužimský a Moravec v roce 1949 znárodněno. Za dobu své existence vydalo nakladatelství 574 titulů.

Po roce 1990 chod knihkupectví obnovil zeť Jana Toužimského Miroslav Hrach a  vnuk Jaroslava Moravce Michal Moravec.  Do současnosti knihkupectví provozuje Michal Moravec.

 

Více informací o historii a nakladatelské činnosti vydavatelství Toužimský a Moravec můžete nalézt v následujících zdrojích:

* https://www.touzimskyamoravec.cz/o-nakladatelstvi/

* https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/autori-a-knihy/spisovatele-a-knihy/legendarni-nakladatelstvi-touzimsky-a-moravec-a-dobrodruzne-knizky

* https://karel-may.majerco.net/knihy/nakladatelstvi/touzimsky-a-moravec/

* HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. 378 s. ISBN 80-7277-165-3.

* OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. díl 4. S-Ž, sv. I. S-T. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1670-6.

* JEŽEK , Jiří. Z našich nakladatelství : nakladatelství Toužimský a Moravec, Praha. Čteme : zprávy o nových knihách. 14.10. 1942, roč. 22, č. 14, s. 6-8.

* DITMAR, R. Toužimský a Moravec aneb Jak vstoupit znovu do řeky. Zlatý máj. 1991, s. 286.

* KVÍTEK, Martin. Představujeme nové nakladatelské podniky: Toužimský & Moravec. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. 1991, roč. 43, č. 4, s. 13-15. Příloha časopisu. (dostupné v rámci digitální knihovny Kramerius 5 v  NK ČR )

* MORAVEC, Jaroslav. Pražský případ doktora Maye : banální kapitola z nakladatelských dějin. Praha : Toužimský & Moravec, 2006. 148 s. ISBN 80-7264-080-1.

 - dále zmínky o nakladatelství naleznete v monografiích a článcích o Zdeňku Burianovi

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.10.2018 17:28

Jan Pešula píše:
Pátek 05.10.2018 21:40
Z hlediska historie nakladatelství je to okrajová informace, ale spoluzakladatel nakladatelství Jan Toužimský (1898-1980) skoro jistě nebyl synem novináře a spisovatele Josefa Jakuba Toužimského (1848-1903). Tento novinář se neoženil, v policejní přihlášce byl uváděn jako "jednočlenná domácnost" a v matrice zemřelých je zapsán jako svobodný.

Mnohem pravděpodobnější (podle mne téměř jisté) je, že se nakladatel Jan Toužimský narodil 29. října 1898 v Nuslích čp. 155 (dnes Mečislavova 155/5, Praha 4) jako syn Karla Toužimského (1866-??), kartáčnického pomocníka z Prahy, jehož otec Josef (1839-??) se do města přistěhoval z obce Zahrádka u Sedlčan. V matrice narozených je poznámka, že Jan roku 1925 vystoupil ve Vršovicích z katolické církve a byl bez vyznání, což přinejmenším odpovídá místu činnosti nakladatele. Jiného Jana Toužimského s rokem narození 1898 jsem v Praze a okolí v policejních přihláškách (vztahujícím se k období před rokem 1918) nenašel, tudíž předpokládám, že je to ten správný (i když se teoreticky mohl také přistěhovat z venkova po roce 1918).

Novinář Josef Jakub Toužimský měl bratra Jana Toužimského (1851-1918), který pracoval jako knihař, byl zvolen do českého zemského sněmu a za jednatele živnostenské besedy. Někdy bývali uváděni s příjmením Tauschinsky, Tauzimsky nebo Toužinský. Ani ten ale neměl syna Jana. Jejich otec Jan (1813-1876) byl pražský rodák a oženil se jako svobodný roku 1847, tudíž ani nemohl být nakladatelovým pradědečkem.

Zcela spolehlivou odpověď bychom získali, pokud bychom z matriky zemřelých zjistili datum a místo narození a ty se buď shodovaly s výše uvedeným, nebo nás navedly na jinou matriku narozených. Matriční kniha bude nejméně do roku 2055 (pokud se nezmění zákon) uložena na obecním úřadě podle místa úmrtí (ÚMČ Praha 10?) a případný badatel by se musel dotazovat tam. Nicméně předpokládám, že jsme toho správného už našli a z údajů vyplývá, že s J. J. Toužimským nebyli příbuzní buď vůbec, nebo jen velmi vzdáleně.

To jen na okraj, z hlediska historie nakladatelství to samozřejmě není příliš důležité. Děkuji za upozornění na zajímavou podnikatelskou historii a za všechny zjištěné informace!

Použité zdroje:
I. Nakladatel Jan Toužimský (1898-1980) - předpokládaný záznam
- Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených Michle, sign. MCH N53, s. 257, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]34331C&scan=281#scan281
- Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 651, obraz 214, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=651&folium=214 - Jan s rodiči a sourozenci
- Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 651, obraz 210, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=651&folium=210 - Janův otec Karel (*1866) s dědečkem Josefem (*1839) a strýci/tetami

II. Novinář Josef Jakub Toužimský (1848-1903)
- Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých Vinohrady (sv. Ludmila), sign. VIN Z4, s. 235, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]F33DA7&scan=236#scan236 (uveden jako svobodný)
- Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 651, obraz 205, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=651&folium=205 (policejní přihláška - jako "jednočlenná domácnost")
- Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 201 • 1813 • Tauschinsky, Johann, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1 (magistrátní přihláška jeho rodičů, s údajem o něm samotném i o bratru Janovi (1851-1918))
- Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných u sv. Tomáše, sign. TO O8 • 1846-1868, s. 15, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]5C93CEFA&scan=20#scan20 (svatba otce - dokazuje, že i ten pocházel z Prahy a ženil se jako svobodný)
- Zlatá Praha, 31.07.1903, roč. 20, č. 40, s. 479, http://archiv.ucl.cas.cz/[…]/479.png (nekrolog s fotografií)

III. Knihař a politik Jan Toužimský (1851-1918), bratr Josefa Jakuba T.
- Článek ve Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Tou%C5%BEimsk%C3%BD_(politik)
- Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 200 • 1851 • Toužinský, Jan, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1 (magistrátní přihláška pro jeho vlastní rodinu)
- více viz Josef Jakub T. výše

IV. Různé
- Nahlížení do matričních knih dle platné legislativy: http://www.mvcr.cz/clanek/m[…]h-knih-a-sbirky-listin.aspx
- Zahrádka u Sedlčan, dnes část obce Vojkov v okrese Benešov: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahr%C3%A1dka_(Vojkov)
Jan Pešula píše:
Sobota 06.10.2018 07:21
Poslední doplněk: Nakladatel Jan Toužimský se skutečně narodil 29. října 1898 v Nuslích kartáčníkovi Karlu Toužimskému (1866-??), o jiných možnostech nemusíme spekulovat. Důkazem je reklama na jím vydanou knihu "Žebračka z Pont des Arts" ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]01061009&local_base=SKC ) v časopise Film z 15.04.1919 na str. 1b ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5213560 ). Nakladatel je zde uveden jako "Jan Toužimský, Vršovice 159" a tato adresa odpovídá poslednímu bydlišti rodiny kartáčníka Karla Toužimského před rokem 1918 podle policejní přihlášky (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 651, obraz 214, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=651&folium=214 ).

Pro úplnost můžeme uvést, že dům ve Vršovicích čp. 159 má dnes adresu U vršovického nádraží 159/12, 10100 Praha 10, a reklamu v časopise Film si přes internet (mimo prostory Národní knihovny) nejlépe zobrazíte tak, že do vyhledávání na příslušné straně zadáte nejdříve slovo "světových" (1. část) a pak "Toužimský Vršovice" (2. část). Jan Toužimský má také záznam v kartotéce Jaroslava Kunce ( http://www.badatelna.cz/[…]/?zaznamId=764914&reproId=653715 - odkaz někdy funguje, někdy ne), podle nějž má heslo v Ottově slovníku nové doby, díl VI, s. 1194 a vyšel mu nekrolog v Lidové demokracii z 19.12.1980 na str. 6.

Tím je snad záležitost uzavřena. Je pozoruhodné, že se na nakladatelskou dráhu vydal tak mladý (21 let), ačkoliv jeho rodiče pracovali ve zcela jiném oboru. A není divu, že ho někteří životopisci omylem přiřazovali k druhé rodině (knihaře Jana Toužimského 1813-1876 a jeho synů, knihaře Jana 1851-1918 a novináře Josefa Jakuba 1848-1903), kteří měli k literatuře mnohem blíž. Možná se znali a spolupracovali, ale pokrevní příbuzní zjevně nebyli. Toužimský je kupodivu dost rozšířené příjmení, například v téže době působil v Roudnici n. L. literárně činný krejčí Václav Toužimský (nar. 1865 v Rakovníku, r. 1888 se v Bezděkově oženil [ http://vademecum.soalitomer[…]e987:-7c06&scan=6#scan6 ] a 1901 vydal v Roudnici příručku pro krejčí [ https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]01080464&local_base=SKC ]), ale ani ten nevypadá, že by byl s předchozími dvěma rodinami příbuzný.

To jsme se ale dostali od původního dotazu daleko. Raději končím. Ještě jednou děkuji za zajímavé informace k pozapomenutému nakladatelství.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu