Nakladatelství a vydavatelství jako povinný citační údaj

Text dotazu

Dobrý den, nejsem si jistá, zda jsou při citování publikací povinné údaje o nakladatelství a vydavatelství. V příkladech různých citací jsem narazila na to, že se tyto pojmy často zaměňují. Jak by to mělo být správně podle nové normy?

Odpověď

Dobrý den,

co se týče vydavatelských údajů, nepovinným údajem je pouze místo vydání (např. Praha, London, New York), vydavatel/nakladatel a rok vydání patří mezi údaje povinné. Nicméně je doporučováno, zejména u tištěných zdrojů, uvádět i místo vydání.
Více o tom, které údaje jsou v citaci povinné, Vám napoví obecná struktura citace - https://citace.zcu.cz/schema-a-priklady/knihy.html

Rozdílu mezi nakladatelem a vydavatelem jsme se v rámci služby Ptejte se knihovny již věnovali - https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/nakladatel-vydavatel. V praxi se oba termíny často zaměňují a používají se více méně jako synonyma. Pro potřeby citační normy ISO 690 se však používá spíše výraz vydavatel. Výklad nové citační normy z roku 2022 (https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf) k tomu uvádí:

Vydavatel citovaného zdroje je organizace nebo osoba, která nese zásadní odpovědnost za vydání citovaného dokumentu. V informačních zdrojích může být výrobce, tj. organizace nebo lidé odpovědní za výrobu informačního zdroje, popsán různými způsoby.
Přednost se dává tomuto pořadí:
1.vydavatel nebo produkční společnosti (filmové studio); 2.distributor, nakladatel nebo poskytovatel online obsahu (u online příspěvků, např. webové  stránky, je časté, že za ně odpovídají instituce a ne nakladatelé); 3.tiskárna nebo výrobce; 4.sponzor.

Jména vydavatelů (nakladatelů) se zkracují vynecháním údajů, které nejsou nezbytné pro jejich identifikaci (např. a.s., s.r.o., Ltd.).

Použité a doporučené zdroje:
https://citace.zcu.cz/prvky-citace/vydavatelske-udaje.html
https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf (od s. 27)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2024 13:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu