nakladatel Karel Winiker a Karel Winkler

Text dotazu

Dobrý den, u publikací z 19. století je v elektronickém katalogu NKC uváděno nejednotně jméno nakladatele, a to ve třech možných podobách: Karel Winiker, Karel Winkler a Karel Winikler. Která varianta je správně?

Odpověď

Dobrý den, omlouváme se za opožděnou odpověď. Popis knihy pro bibliografii nebo katalog se zpravidla dělá tzv. "s knihou v ruce", ale samozřejmě i při tomto způsobu zpracování dokumentu může dojít k chybám a překlepům.
V Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsou skutečně záznamy knih vydaných Karlem (Karlem, Carlem) Winikerem a Karlem Winklerem. Podle informací, které se nám podařilo nalézt, se domníváme, že jde o dva různé knikupce a nakladatele, kteří v Brně působili částečně v tomtéž období. Pro jistotu jsme si ještě vypůjčili některé knihy vydané K.Winikerem a K.Winklerem, ale informace o nakladateli v záznamech v bázi NKC skutečně odpovídají údajům na titulních listech knih.
O překlep pravděpodobně jde v NKC jen u knihy  F.Bartoše Mluvnice jazyka českého (2.vyd. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winiklera, 1880). U 5.vydání této knihy z roku 1886 je již uveden nakladatel Karel Winiker. Tuto informaci ještě ověříme přímo v knize a případně požádáme kolegy o opravu v bázi NKC.

Podle "Slovníku  knihtiskařů  v Československu." byl Karel Winiker společník knihkupectví Seidel a spol. v Brně v letech 1833-1841, v Brně dále působil jako knihkupec od roku 1843 a také jako tiskař  od roku 1848. Více informací, i když útržkovitých, najdete v knize "Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého". Z publikace jsme vybraly část údajů, v textu knihy je samozřejmě možné vyhledat i další informace, např. o titulech vydaných oběma knihkupci:

K. Winiker: Brněnskou firmu Seidl a spol. koupil r. 1841 Karel Winiker.
Zřídil i antikvariát a velkou půjčovnu hudebnin o 10.000 číslech. Vydával také seznamy. Majitelé a společníci firmy se měnili velmi často. Roku 1866 zní firma Břeža, Winiker a spol. R. 1879 změněna na B.Winiker a Osk.Schickhart, od r. 1881 dvorní dodavatelé. Vždy vystupovala firma jen německy a v letech sedmesátých vydávala dokonce spisy moravských Němců proti Čechům.

K.Winkler: Brněnský rodák Fr.Karafiat se v roce 1874 jako tichý společník zúčastnil založení Winklerova knihkupectví, v knize je však u zmínky o založení knihkupectví K.Winklera v Brně uveden i rok 1873. R. 1878 vstoupil na místo Fr.Karafiata  jako veřejný společník syn Jiří, předav tento svůj podíl svému svaku Alfr. Wehovskému (kniha uvádí i jinou formu tohoto jména, a to Wechowski), jenž zemřel. r. 1886. Od roku 1881 octla se firma v majetku rodiny. Winkler zemřel v roce 1909, majitelem se stal Karel Artur Winkler.

Oba knihkupci jsou zmíněni velmi stručně i na následujících stránkách:
* www.phil.muni.cz/~hnovakov/knihovnik.doc
* http://kix.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/kdojekdo.htm#W
* http://www.opusmusicum.cz/en/index.php?displart=ano&rok=306&id=1
* http://books.google.cz/books?id=i16BMXnWl0wC


Pokud byste měla zájem o další informace o K.Winikerovi a K.Winklerovi, doporučili bychom Vám obrátit se na Moravskou zemskou knihovnu, která by mohla mít vzhledem k působení obou  knihtiskařů v Brně k dispozici více regionální literatury.  Historií českých nakladatelství se zabývá dr. Aleš Zach z Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://www.ucl.cas.cz/bio_AlesZach.html), i on by Vám snad mohl poradit další literaturu.

použitá literatura:
* CHYBA, Karel. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. [Praha] : Památník národního písemnictví, 1966. s. 312.
* NOSOVSKÝ, Karel. Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. V Praze : nákladem vlastním, 1927. 687 s.

Doplnění dotazu:

Dobrý den, velice Vám děkuji za odpověď.

Pokud tedy správně rozumím vašemu výkladu, je u Bartošovy mluvnice překlep pouze u 2. vydání (V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winiklera).

Sled vydání, respektive nakladatelů, tedy skutečně v případě Bartošovy mluvnice postupuje takto?

1. vydání Viniker

2. vydání Viniker

3. vydání ovšem náhle Vinkler

4. vydání znovu Viniker

5. vydání Viniker

6. vydání Viniker

Děkuji za zpřesnění.

Odpověď:

Dobrý den, bohužel většina exemplářů Vámi jmenovaných vydání Mluvnice jazyka českého F.Bartoše a M.Blažka je v současné době v NK ČR připravena k digitalizaci nebo se již digitalizuje. Z tohoto důvodu je přístup ke těmto knihám poměrně komplikovaný. V tomto okamžiku se nám zatím přímo v knihách podařilo ověřit nakladatele u níže uvedených vydání. Pokusíme se ověřit tuto informaci i u zbývajících vydání a o výsledku Vás budeme informovat.

1886, 2. díl
BARTOŠ, F. ; BLAŽEK, M. Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý, Skladba. 5. vyd. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winikera,  c. k. dvorního knihkupce, 1886. 194 s.
ověřeno podle 54 G 021309

1889, 1.díl
BARTOŠ, F. ; BLAŽEK, M. Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl I, Nauka o slově (tvarosloví). 5., se 4. souhlasné vyd. V Brně : Nákladem knihkupectví Karla Winklera, 1889. 156 s.
ověřeno podle 54 H 769/1. 5.vyd.

1889, 2.díl
BARTOŠ, F. ; BLAŽEK, M. Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý, Skladba. 6. vyd. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winikera, c. k. dvorního knihkupce, 1889. 192 s.
ověřeno podle 54 H 769/2. 6.vyd.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 10:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu