Náhradní mateřství

Text dotazu

Zajímaly by mě některé zdroje právě týkající se náhradního mateřství, především ty, které se týkají přístupu státu (ČR) k tomuto problému, vysvětlení, proč je to zakázané, proč to nechtějí povolit apod.

Odpověď

Dobrý den, v České republice není náhradní mateřství zakázáno, nicméně není nijak legislativně ošetřeno, neexistují tedy žádné právní vztahy mezi oběma zúčastněnými stranami - náhradní matkou a biologickými rodiči. Podle současných platných zákonů patří dítě matce, která ho porodila. Pokud by se náhradní matka rozhodla, že si dítě ponechá, biologická matka se proti tomu nemůže bránit, nemůže se odvolat na žádný zákon.

Protože problematika náhradního mateřství vyvolává řadu otázek zejména v oblasti práva, etiky a psychologie, je ve většině evropských zemí nelegální.

V ČR se asi od poloviny letošního roku začalo jednat o možnosti přijetí legislativního rámce, který by řešil otázku náhradního mateřství, podrobněji v uvedených zdrojích.

Pro získání dalších informací můžete využít následující články (z databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl): 

* VITVAROVÁ-VRÁNKOVÁ, Karolína. Chce tu někdo moji dělohu? In: Respekt. ISSN 0862-6545. Roč. 20, [č.] 34 (20090817), s. 57-59.

* VRCHOVSKÝ, Ladislav. Nový fenomén: náhradní mateřství. In: Občanské noviny. S. I
In: Literární noviny. ISSN 1210-002. Roč. 15, č. 9 (20040223).

* VESELSKÁ, Renata. Proč váhat nad náhradním mateřstvím? In: Mladá fronta Dnes. [Praha]. ISSN 1210-1168. Roč. 14, č. 288 (20031210), s. A/9.

* KALVACH, Mariana. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. In: Zdravotnictví a právo. -- ISSN 1211-6432. Roč. 13, č. 7-8 (2009), s. 14-18.

* ŠEVELA, Vladimír. Případy neposkvrněného početí. In: Týden. ISSN 1210-9940. Roč. 15, [č.] 51-52 (20081222), s. 42-45.
 * těhotenství * náhradní mateřství * náhradní mateřství -- etické a morální aspekty * náhradní mateřství -- právní aspekty * náhradní mateřství -- právní aspekty - Česko

Aktuální informace je možné získat také pomocí placených článkových databází Anopress nebo Newton, které monitorují denní tisk i některá odborná periodika a nabízejí články v plném textu. Tyto databáze zpřístupňují knihovny svým registrovaným uživatelům zdarma na základě čtenářského průkazu. V Národní knihovně ČR máme k dispozici databázi Anopress (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress).

Dále Vám můžeme doporučit následující odkazy:

http://zpravy.idnes.cz/dite-si-necham-muze-rict-nahradni-rodicka-biologicke-matce-p3d-/domaci.asp?c=A090605_155059_domaci_ban

http://ona.idnes.cz/shanime-pronajem-delohy-pro-nase-dite-zn-cena-dohodou-p0g-/ona_deti.asp?c=A070925_213603_ona_deti_bih

http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-chce-zabranit-sporum-mezi-biologickou-a-nahradni-matkou-1ei-/domaci.asp?c=A090902_200017_domaci_ban

http://zpravy.idnes.cz/ministryne-kovarova-urci-pravidla-pro-pronajmy-delohy-pig-/domaci.asp?c=A090828_071924_domaci_taj

http://ona.idnes.cz/nahradni-materstvi-on-line-odpovi-reditel-kliniky-david-rumpik-pv9-/ona_deti.asp?c=A090911_115339_ona_deti_jup

http://respekt.ihned.cz/vase-dopisy/c1-38164430-chce-tu-nekdo-moji-delohu

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5243&d=309120

Některé informace k tématu mohou být obsaženy také v následujících publikacích:

DOSTÁL, Jiří. Etické a právní aspekty asistované reprodukce: situace ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 170 s. : il., mapy ; 21 cm. ISBN 978-80-244-1700-4 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200710/contents/nkc20071750510_1.pdf

ŘEŽÁBEK, Karel. Léčba neplodnosti : příčiny neplodnosti, metody léčby, mimotělní oplodnění, zákony. Praha : Grada, 2004. 120 s. : il. ; 21 cm. ISBN
80-247-1010-2 (brož.).

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2009 14:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu