Nahosemené rostliny

Text dotazu

V našich lesích dominují jehličnany. V jakém století naše změna nastala???? Které z stromy jsou původní v ČR?? Kde je nejrozsáhlejší porost jehličnanů na světě?? Jak jej nazýváme? Jací živočichové tam žijí?

Odpověď

Dobrý den,

vzrůstající zájem o dřevo (palivo, konstrukce) vedl již od 16. století k výsadbám smrkových monokultur a postupné dominanci jehličnanů na našem území. Umělé zalesňování bylo důsledkem vypalování a kácení lesů (vrchol v období středověké kolonizace v 11. a 12. století) a rozvoje těžby nerostných surovin a pálení dřevěného uhlí ve 13. a 14. století.

Smrk obecný, náš nejrozšířenější jehličnan, je u nás původní, ale pouze v horských polohách, v nižších nadmořských výškách byly zejména v minulosti nevhodně vysazovány smrkové monokultury. Dále je na našem území původní borovice lesní, a to na chudých půdách a často extrémních stanovištích, druhotně jsou vysazovány borové monokultury.

Nejrozsáhlejším souvislým pásem jehličnatých lesů je tajga, tzv. severský (boreální) pás jehličnatých lesů, který se vyskytuje v severní Evropě, na Sibiři a v Kanadě. Z rostlin zde převládá smrk, sib. modřín a jedle, borovice limba. Zástupci typické zvířeny: los, jelen, sobol, rosomák, vlk, jezevec, veverka, medvěd hnědý, rys, kočka divoká, liška, hlodavci, četní pěvci, tetřev, dvoukřídlý bodavý hmyz.

 

Použité zdroje

Česká republika: učebnice zeměpisu. Praha: Česká geografická společnost, 1993. 63 s.

KINCL, Lubomír; KINCL, Miloslav; JAKRLOVÁ, Jana. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 1993. 112 s. ISBN 80-7168-090-7.

Encyklopedie Coto.je (licencovaná databáze) - dostupná z počítačů Národní knihovny ČR nebo přes vzdálený přístup NK ČR, podmínkou pro přístup je čtenářský průkaz NK ČR

Internetové zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajga

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnat%C3%BD_les

http://referaty-seminarky.cz/lesy-cr/

 Pro získání podrobnějších informací můžete využít následující dokumenty:

* MUSIL, Ivan; HAMERNÍK, Jan. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin: lesnická dendrologie 1. Praha : Academia, 2007. -- 352 s. : il., barev. mapy ; 24 cm. ISBN 978-80-200-1567-9 (váz.)

Příloha Vývoj dřevinné vegetace střední Evropy od konce poslední doby ledové do současnosti


 * Historie a vývoj lesů v českých zemích : sborník referátů : Srní, 17.10.-18.10.2006 = Forest History and Development in the Czech Countries / Pavla Neuhöferová (ed.). Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, 2006. 256 s. : il., mapy ; 30 cm

* Lesy v České republice / editoři Jan Němec, Michal Hrib; autoři textů Michal Hrib [et al.]; autoři fotografií Daniel Cvrk [et al.]. Praha: Lesy ČR, 2009. 399 s.: il. (převážně barev.), mapy; 30 cm. ISBN 978-80-903482-5-7 (Consult : váz.). ISBN 80-903482-5-4 (chyb.)

 * lesy -- Česko * lesnictví -- Česko * dějiny lesnictví -- Česko

* Přehled vegetace České republiky. Svazek 3, Jehličnaté lesy = Vegetation survey of the Czech Republic. Volume 3, Coniferous forests / Jaroslav Moravec (red.); zpracovali Miroslava Husová, Jaroslav Jirásek a Jaroslav Moravec. Praha: Academia, 2002. -- 127 s. ; 24 cm. ISBN 80-200-0951-5 (brož.).

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 15:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu