nahližitel

Text dotazu

Dobrý den, sháním informaci - potřebuji ze slovesa nahlížet vytvořit podstatné jméno, které označuje osobu, která provádí činnost nahlížení a jsem na vážkách, zda je to správné (lepší) slovo "nahližitel" nebo "nahlížitel". Děkuji za případnou odpověď a přeji krásné dny

Odpověď

Dobrý den,

nahlížitel je kdokoli, kdo chce nahlédnout např. do spisové složky, do registru,...Byť slovníky českého jazyka toto slovo neuvádějí, nevyskytuje se ani v Internetové jazykové příručce, Jazyková poradna, přesto je zřejmé, že se jedná o slovo "zaběhnuté", viz ukázky z internetu níže. Termín nahlížitel neuvádí ani právnický slovník. Protože se ale jedná o podstatné jméno od slovesa nahlížet, přikláníme se, stejně jako pisatelé ukázek, k tvaru nahlížitel s dlouhým í. Naši domněnku ale doporučujeme ověřit ještě u pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR http://prirucka.ujc.cas.cz/.

"Základní pojmy

Veřejný funkcionář – funkce uvedená v ustanovení § 2 předmětného zákona Povinná osoba (PO) - každý, kdo má v konkrétní organizaci povinnost podat čestné prohlášení podle zákona 159/2006 Sb.

Evidenční orgán (EO) – je funkce, která má podle zákona 159/2006 Sb. povinnost vést Registr oznámení nebo osoba, kterou pověřil touto povinností Nahlížitel - je kdokoli, kdo chce nahlédnout do Registru oznámení ...

V případě, že má nahlížitel přiděleny přístupové údaje, má možnost nahlížet do Registru oznámení prostřednictvím veřejné datové sítě...."

...Protokol o nahlédnutí do spisu musí obsahovat spisovou značku spisu, kterého se nahlédnutí týká, označení stran sporu, přesné určení osoby, která do spisu nahlíží, kdy bylo toto nahlédnutí učiněno a kopie kterých listin byly nahlížiteli vyhotoveny.

Protokol podepisuje nahlížitel a pověřený zaměstnanec SČS, za jehož přítomnosti bylo nahlédnutí učiněno..."

"Možnost této formy doručení je třeba mít na paměti, pokud např. nahlížíme do spisu na základě plné moci, a pamatovat na ni při udělování plné moci, tedy zmocnit nahlížitele také k přebírání listin. Naopak nahlížitel, který není k přebírání listin zmocněn, si tuto skutečnost musí uvědomit v případě, že mu soudní úředník listinu doručuje a tuto odmítnout s poukazem na nedostatečná oprávnění..." aj.

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952

* Příruční slovník jazyka českého. Praha: Školní nakladatelství, 1938 - 1940.

* MADAR, Zdeněk a kol. Slovník českého práva. Praha: Linde, 1995.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2014 15:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu