Nacisté a Arabové

Text dotazu

Chtěli nacisté vyhubit Araby?

Odpověď

Dobrý den.

Podobně jako Židé, byli i Arabové pro A. Hitlera Semity, čili z rasového hlediska nebyli „čistí“. Podle rasové hierarchie, která se objevila v díle Mein Kampf, byli Arabové v podstatě na stejné úrovni jako Židé a Romové.

A. Hitler však o vyhubení Arabů neuvažoval, naopak rád prohlašoval, že kvůli porážce Velké Británie je ochoten se spojit s kýmkoli. Ve 30. letech se v arabských zemích vzedmula vlna nacionalismu, čehož nacisté využili a začali vydávat letáky s výňatky z Mein Kampfu v arabštině. Urážlivé narážky na Egypťany a ostatní arabské národy byly v této verzi odstraněny.

I přes toto velké nadšení byla spolupráce mezi Říší a Araby nejdříve rezervovaná. Říše v roce 1936 odmítla nabídku palestinských nacionalistů na spolupráci, první větší součinnost nastala až o 3 roky později, kdy Němci poslali do Palestiny zásilky zbraní. V roce 1941 dal A. Hitler souhlas k tomu, aby byla vytvořena arabská dobrovolnická jednotka, která měla být využita v boji při operaci Barbarossa.

O rok později byla vytvořena rovněž tuniská dobrovolnická jednotka, která měla bojovat proti francouzskému protektorátu. Později ještě vznikla alžírská jednotka čítající 150 mužů a také německo-arabský pěší prapor 845, do kterého vstoupili muslimové žijící ve Francii. A. Hitler využil tyto jednotky především v boji proti Velké Británii a Francii.

Říše rovněž využívala spojenectví s Araby v boji proti Židům. Velkým stoupencem nacismu a odpůrcem výskytu Židů v Palestině byl Amín al-Husajní, který o židovské otázce několikrát s A. Hitlerem vyjednával. I přesto, že se Říše zavázala ke spolupráci, arabská otázka pro ni přestala být brzy aktuální.

V politické závěti A. Hitlera z 29. dubna 1945 se jeho pozornost na arabskou otázku často zaměřovala. Hitler litoval, že se více touto záležitostí nezabýval, protože by tak mohla být v Severní Africe provedena revoluční politika, která by mohla vymanit muslimské země z francouzské hegemonie. Dokonce prohlásil, že „navzdory odlišnosti krve, která proudí v našich žilách, nám lidé ovládaní islámem budou vždycky bližší než kupříkladu Francie“.          

Hitlers Testamente. NS-Archiv: Dokumente zum Nationalsozialismus: Adolf Hitler, Politisches Testament [online]. 2015 [cit.2015-06-09].

Dostupné z: http://www.ns-archiv.de/personen/hitler/testament/politisches-testament.php

 Odpovědí se zabývala knihovna Historického kabinetu FF UK.

Použité zdroje

HUTTON, Christopher. Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Dialectic of Volk. Cambridge: Polity Press, 2005. 128 s. ISBN 074-5631-77-0.

BURLEIGH, Michael a WIPPERMANN, Wolfgang. Rasistický stát: Německo 1933-1945. Vyd. 1. Praha: Columbus, 2010. 365 s. ISBN 978-80-7249-261-9.

CLAY, Catrine a LEAPMAN, Michael. Panská rasa: nacistické Německo a experiment Lebensborn. Překlad Ivan Ryčovský. Praha: Columbus, 1996. 196 s., [16] s. il. ISBN 80-85928-43-4.

VITKINE, Antoine. Mein Kampf: příběh jedné knihy. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. ISBN 978-80-7432-058-3, s. 198-200.

TEJCHMAN, Miroslav. Ve službách Třetí říše: Hitlerovy zahraniční jednotky. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. Archiv; sv. 80. ISBN 80-204-0785-5, s. 215-220.

http://www.ceskatelevize.cz/[…]/

ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina - Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 1. vyd. Praha : Barrister & Principal, 2005. 305 s. ISBN 80-903333-9-7.

PEARLMAN, Moshe. Mufti of Jerusalem: The Story of Haj Amin el Husseini. [s.l.] : V Gollancz, 1947. Dostupné z: https://books.google.cz/boo[…]ptAAAAMAAJ&redir_esc=y.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

08.06.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu