Nachází se v Berní rule v obci Kerhartice (okres Ústí nad Orlicí) příjmení Procházka?

Text dotazu

Dobrý den,
dozvěděla jsem se o možnosti obrátit se na vás s dotazem a protože se jako genealog nacházím v bezvýchodné situaci, kdy můj předek, ačkoliv byl uveden jako otec několika dětí, se dle matrik nenarodil a ani nezemřel, této služby využívám jako poslední záchrany. Ptám se tedy: Nachází se v Berní rule v obci Kerhartice (okres Ústí nad Orlicí) případně v nejbližším okolí příjmení Procházka/Procháska? Mnohokrát děkuji za případné info.

Odpověď

Dobrý den,

dle Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 a Berní ruly z roku 1654 v obci Krhartice (dnes Kerhartice) nikdo s příjmením Procházka/ Procháska nežil.  Toto příjmení se ovšem objevuje dle jmenného rejstříku k Berní rule v širším okolí obce (Litomyšl, Německé Lipchavy, Horní a Dolní Ředice, Horní Sloupice, Dolní Heřmanice apod.)

 

Určitě záleží na tom, v jakém časovém období se v rámci svého genealogického bádání nacházíte. V počátcích vedení matrik  (druhá polovina 17. století, u některých obcí i počátek 18. století) se nezřídka kdy stávalo, že nebyla zaznamenána všechna narození, svatby a úmrtí. Dalším možným odůvodněním, proč jste nenašla narození ani úmrtí svého předka je, že se do obce přiženit z jiné obce a ve stáří se přestěhoval za synem či dcerou do jiné chalupy či obce. Jisté komplikace při hledání narození může způsobit i tzv. biřmování. Občas se při genealogickém výzkumu můžete setkat s tím, že dítě se narodilo pod jiným jménem, než které později používalo. V tomto případě  přejalo za své jméno, které mu bylo dáno při biřmování.

Situaci též neulehčuje, že v daném období (až do roku 1786) nebyla podoba příjmení neměnná a ustálená. Stávalo se tedy, že osoba se uváděla se dvěma jmény (např. Procházka alias Kolář), některé záznamy mohou být vedeny pouze s druhým příjmením. Pokud se muž přiženil do chalupy k ženě či se oba přestěhovali na již zavedený statek, stávalo se, že převzali příjmení tzv. po chalupě.

K jednoznačné identifikaci záznamu bohužel často nepřispívá ani písmo a pravopis záznamů.

 

Zkuste se tedy podívat ještě po okolních obcích na roky přibližného narození a úmrtí. Pokud se jednalo o chalupníka, sedláka či jinak movitého muže,  pomoci by Vám do určité míry mohly i gruntovní knihy (ve fyzické podobě bývají zpřístupňovány ve Státním oblastním archivu, pod který obec spadá).

 

Použité zdroje

* Červený, Václav, ed. a Červená, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv. ISBN 80-7277-058-6.

* MATUŠÍKOVÁ, Lenka a PAZDEROVÁ, Alena. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudimsko. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2001. 3 sv. (386 s., s. 387-772, 773-1156). ISBN 80-85475-74-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.02.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu