Nabukodonozor

Text dotazu

Kdo to byl Nabukodonozor?

Odpověď

Nabukadnezar (Nabuchodonosor) bylo jméno babylonských králů. Nejznámějšími nositeli tohoto jméno jsou panovníci: Nabukadnezar I. (kolem roku 1128 až 1106 př.n.l.) úspěšně bojoval proti vnitřním nepřátelům a Elamitům.
Nabukadnezar II. (vládl 605 až 532 př.n.l.) z novobabylonské říše, kterou založil jeho otec Nabopolassara, učinil velmoc. Roku 605 př.n.l. porazil egyptského krále Nekoa II.; připojil Sýrii, Palestinu, Foiníkii; potlačil povstání v judském království, roku 597 př.n.l. oblehl Jeruzalém, v letech 587/586 ho zničil a izraelské vyšší vrstvy odvlekl do Mezopotámie (tzv. babylonské zajetí). Za jeho vlády došlo k hospodářskému rozkvětu země a velkolepé stavební činnosti (babylonská věž).

Tyto informace čerpány z:
UNIVERSUM: všeobecná encyklopedie. Praha: Euromeda Group, 2001. ISBN 80-207-1068-X.

Podrobnější informace o králi Nabukadnezarovi můžete nalézt i v jiných pramenech:

CALVOCORESSI, Peter. Kdo je kdo v Bibli. 1. vyd. Praha: Baronet, 1996. ISBN 80-85890-63-1.

KLENGEL-BRANDT, Evelyn. Starověký Babylón. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1983.

Informace o tomto panovníkovi jsou volně dostupné také na internetu (nalezeno vyhledavačem www.google.com při zadání dotaz Nabukadnezar + král).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 11:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu