Náboženská situace v 16. - 17. století v Čechách

Text dotazu

V 16. - 17. století bylo v Čechách 30% katolíků.
63% protestantů, ale zajímalo by mě, z počtu protestantů kolik % bylo Jedoty
bratrské, kolik Utrakvistů a kolik novokřtěnců. Kolik % Židů?

Odpověď

Dobry den,

Bohuzel se nam nepodarilo nalezt informace o poctech prislusniku jednotlivych nekatolickych nabozenstvi.
Otazkou je, zda je mozne takoveto udaje z dobovych pramenu ziskat, nabozenska situace byla v prubehu uvadenych 200 let v jednotlivych obdobich velmi rozlisna. V knize Dejiny zemi Koruny ceske je uvedeno, ze  na sklonku 15. stoleti pusobily v Cechach a na Morave dve cirkve, oficialne povolene zemskymi organy: kalisnicka, k niz se hlasilo asi 70% obyvatelstva a katolicka. K hluboke diferenciaci nabozenskych pomeru dochazi v ceskych zemich od 20.let 16.stol. v souvislosti s nastupem luteranske reformace a posleze s vyvojem politicke sceny po porazce stavovskeho odboje roku 1547  i s pronikanim Kalvinovych myslenek do stredni Evropy. Luterani ziskali prevahu mezi nemecky hovoricim obyvatelstvem, vcetne feudalu, v severoceskych oblastech. Pred Bilou horou bylo zhruba 85-90% obyvatelstva ceskych zemi nekatolickeho vyznani. Porazka stavovskych vojsk  a nasledna opatreni videnske vlady otevrela naplno prostor postupu reformace. Na Morave probihala rekatolizace  pomaleji a v podstate mirneji, ostatne na Morave bylo uz pred Bilou horou mnohem vice katoliku, nez tomu bylo v Cechach nebo Slezsku.
Ve Velkych dejinach zemi Koruny ceske je uvedeno, ze k roku 1500 vzrostl pocet clenu Jednoty bratrske asi na 5000 a dale rostl. Inkvizitor dominikan Heinrich Institoris k roku 1500 odhadoval pocet clenu Jednoty bratrske v ceskych zemich na 100 000. V kapitole venovane letum 1547-1583 je pak uvedeno, ze pote, co Maximilian II. schvalil 3.3.1567  zakon, kterym zrusil basilejska kompaktata jako zemsky zakon, v Cechach nad katoliky a starokalisniky pocetne vyrazne prevladali priznivci luteranske reformace oznacovani jako novoutrakviste. Soucasnici odhadovali koncem 16. stoleti pocet katoliku v Cechach mezi 1/7 a 1/30. Podle publikace Dejiny obyvatelstva ceskych zemi bylo kolem roku 1600 na Morave asi 20 000 novokrtencu, coz predstavovalo  temer 3% obyvatel zeme, tedy daleko vice, nez bylo na Morave Zidu. Po Bile hore byli novokrtenci nuceni Moravu opoustit. Pocty novokrtencu jsou podrobne rozebrany v  knize Studie o novokrtencich. Informace o zidovskem obyvatelstvu uvadi kniha Historie Zidu v Cechach a na Morave.

Dalsi literaturu k tomuto obdobi ceskych dejin muzete vyhledat ve specializovane clankove bibliografii Historickeho ustavu AV CR (http://biblio.hiu.cas.cz/).

pouzita literatura:
* SRB, Vladimir. 1000 let obyvatelstva ceskych zemi. Praha : Karolinum, 2004. s. 158-159. ISBN 80-246-0712-3.
* Dejiny zemi Koruny ceske. I., Od prichodu Slovanu do roku 1740. Praha :
Paseka, 1992. s. 240-243, 285-289. ISBN 80-85192-29-2.
* PAJER, Jiri. Studie o novokrencich. Straznice : Nakladatelstvi Etnos, 2006. 233 s. ISBN 978-80-900300-8-4.
* PEKNY, Tomas. Historie Zidu v Cecha a na Morave. Praha : Sefer, 2001. s.
634-647. ISBN 80-85924-33-1.
* Dejiny obyvatelstva ceskych zemi. Praha : Mlada fronta, 1996. s. 97-98.
ISBN 80-204-0283-7.
* Velke dejiny zemi Koruny ceske. VI, VII. Praha ; Litomysl : Paseka, 2007.
* KADLEC, Jaroslav. Prehled cirkevnich ceskych dejin. 2  sv. Rim :
Krestanska akademie, 1987.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.05.2008 15:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu