Na základě jakého paragrafu byli zatýkáni političtí vězni v SSSR?

Text dotazu

Většina politických vězňů byla do gulagu posílána na základě určitého paragrafu trestního zákoníku. Mluví o něm často Solženicyn a další autoři z tohoto prostředí. Potřeboval bych vědět jeho číslo. (Pokud je k dispozici i české nebo anglické znění, budu rád za přiložení k odpovědi.)

Odpověď

Dobrý den,

Trestní zákoník 1922
Základem trestního práva je trestní kodex z roku 1922. Pokud by Vás tato literatura blíže zajímala, je to dotaz na Slovanskou knihovnu, která sídlí v budově Klementina, je to však samostatná knihovna s vlastním fondem.
ÈSTRIN, Aleksandr Jakovlevič. Ugolovnoje pravo R.S.F.S.R.: posobije v sžatom i populjarnom izloženii dlja sovpartškol, sudebnych rabotnikov i samoobrazovanija. Moskva: Juridičeskoje knigoizd. NKJu, 1922. 94 s. Obščedostupno-juridičeskaja biblioteka; Vyp. III. Signatura R 343/206
TRAJNIN, Aron Naumovič. Ugolovnoje pravo: čast‘ osobennaja: prestuplenija protiv gosudarstva i social‘nogo porjadka. Izdanije vtoroje, dopolnennoje i pererabotannoje v sootvetstvii s UK red. 1926 g. i Sojuznym "Položenijem" 1927 g. Moskva: Juridičeskoje izdat. NKJu RSFSR, 1927. 339 s. Signatura R 343/177
A další spisy.
Tato knihovna má ve svém fondu dobové dokumenty z tohoto období ruské historie.

V trestním právu byl uplatňován článek 58, jak se zmiňuje i Solženicyn.
Rozbor jednotlivých položek najdete v publikaci BORÁK, Mečislav, ed. Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956): sborník studií.
Část, která Vás zajímá je volně dostupná zde. Viz! Str. 43-47

https://www.mecislavborak.cz/dokumenty/publikace/sborniky/62-Popravy_jako_soucast_politickych_represi_v_SSSR.pdf

Patrně Vás nejvíce zajímá období označované jako „Velký teror“:

Velký teror započal jako stranická záležitost a byl zaměřen na vedoucí představitele strany.
První moskevský proces se konal v srpnu 1936. Obvinění byli Zinověv, Kameněv a dalších čtrnáct lidí. Ve druhém procesu v lednu 1937 stanulo před souden sedmnáct „trockistů“. Poslední monstrproces se konal v březnu 1938, kdy stanulo před soudem 21 funkcionářů (mj. Bucharin, Rykov). Zvláštní pozici mezi souzenými měl Genrich Jagoda, do září 1936 lidový komisař vnitra, který připravil první z procesů.
Na pozadí moskevských procesů probíhala rozsáhlá čistka v armádě. V červnu 1937 se konal tajný soud nad maršálem Tuchačevským a dalšími sedmi nejvyššímu vojenskými veliteli.

Velký teror byl dlouho spojován s čistkou v komunistické straně. Moskevské procesy sice vzbudily největší pozornost v zahraničí, nicméně jádrem Velkého teroru byly takzvané masové operace, které překročily pomyslný stranický kruh a dopadly na celou společnost.
Operace řídil nový lidový komisař vnitra Ježov. Největší byla tzv. „kulacká operace“ (operační příkaz 00447 vydaný Ježovem v červenci 1937).
Souběžně s kulackou operací probíhaly i další operace. Operační příkaz číslo 00458 z 11. srpna 1938 zahájil rozsáhlé „národnostní operace“, které zasáhly především národy žijící v pohraničních oblastech SSSR. Nejvíce byla postižena polská menšina. Další „národnostní operace“ č. 00593 z 30. září 1937 se týkala „Charbinců“, bývalých zaměstnanců Východočínské železniční společnosti, podezřelých ze spolupráce s Japonskem, a na osoby, které někdy pobývaly v Mandžusku. Operační rozkaz č. 00693 z 23. října 1937 postihoval všechny imigranty „bez ohledu na důvod, datum a okolnosti jejich přechodu do SSSR“. Další operační příkaz NKVD č. 00486 nařizoval zatčení a uvěznění na 5 až 8 let manželek, nebo družek „zrádců vlasti a členů špionážních a sabotážních trockisticko-pravičáckých organizací“.
Provedení operačního příkazu dostaly na starost tzv. trojky, složené z oblastního náčelníka NKVD, prokurátora a prvního tajemníka strany příslušné oblasti. Proti jejich rozsudku nebylo odvolání. Pro každou oblast existovaly kvóty, které měla splnit. Rychle však začalo docházet k navyšování kvót a jejich překračování, často nikoliv na tlak z Moskvy, ale z horlivosti místních funkcionářů strany a velitelů NKVD. Stachanovské hnutí se odrazilo i v práci tajné policie a jednotlivá oddělení NKVD mezi sebou nezřídka soutěžila, kolik zatčených dodá.
Realizaci masových operací usnadnila dlouhodobá registrace „podezřelých“ ze strany NKVD. Podléhalo jí v zásadě patnáct kategorií osob, kterým odpovídalo nesmírně široké množství lidí. Především všechny osoby, které byly již dříve perzekuovány, podle článku 58 trestního zákoníku.
Tajná rezoluce politbyra, podepsaná Stalinem a Molotovem17. listopadu 1938 zastavila okamžitě všechny „masové operace“ a současně zkritizovala „závažné nedostatky“ v práci NKVD.
(převzato z publikace VYDRA, Zbyněk et al. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-324-2. Strana 332-336.)


Literatura:


WERTH, Nicolas. Opilec a květinářka: historie jedné masové vraždy (1937-1938). Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2009. 254 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87067-58-1.

KATAMIDZE, Viacheslav Ivanovich. Věrní soudruzi, nelítostní kati: KGB a sovětské tajné služby 1917-1991. Vyd. 1. [Praha]: Levné knihy, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7309-554-3.

APPLEBAUM, Anne. Gulag: dějiny. Překlad Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2004. 604 s., [16] s. obr. příl. Historie. ISBN 80-7306-152-X.

COURTOIS, Stéphane et al. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999. 2 sv. ISBN 80-7185-196-5.

CHLEVNJUK, Oleg Vital‘jevič. Historie gulagu: od kolektivizace do "velkého teroru". 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2008. 477 s. ISBN 978-80-7381-462-5.

TUCKER, Robert C. Stalin na vrcholu moci: revoluce shora 1928-41. Překlad Zdeněk Hron. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2008. 751 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7381-333-8.

BORÁK, Mečislav, ed. Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956): sborník studií. Opava: Slezské zemské muzeum, 2007. 2 sv. ISBN 978-80-86224-64-0.

BORÁK, Mečislav. České stopy v gulagu: z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu. Vyd. 2., upr. Opava: Slezské zemské muzeum, 2003. 167 s. ISBN 80-86224-41-4.

GRANOVSKIJ, Anatolij. Byl jsem agentem NKVD. Vyd. 1. Jindřichův Hradec: Stefanos, 2003. 284 s. ISBN 80-903102-1-4.

ROSSI, Jacques. Útržky životů. Překlad Lubomír Martínek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999. 210 s. ISBN 80-7185-251-1.

SERVICE, Robert. Lenin: životopis. Překlad Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 496 s., [16] s. obr. příl. Ecce homo; sv. 5. ISBN 80-7203-415-4.

Autoři novějších prací již měli možnost pracovat s odtajněnými sovětskými archivy.

Ze starší literatury:

MEČL, Josef a ZDOBINSKÝ, Stanislav. Právo v revoluci. 1. vydání. Praha: Lidové nakladatelství, 1969. 176 stran.

Z pera současníka: VARŠAVSKIJ, Sergej Ivanovič. Vláda lži a podvodu SSSR. Praha: Orbis, 1941. 209, [iv] s. (Varšavskij S.I. – 1979-1945)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.04.2020 00:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu